Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCN Remarks

UCAPAN PEMANGKU PEMERINTAH​ TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI 

BERSEMPENA MENYAMBUT KEDATANGAN BULAN SYAWAL

1445H/2024M​

 


Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi

Washbihi Ajamain.

 

Yang Mulia Pemangku Timbalan Pemerintah TLDB, Yang Mulia Pemerintah Armada, Yang Mulia Komandan Perkhidmatan Bantu, Yang Mulia Ketua Staf TLDB, Yang Mulia Ketua Sel Inspektorat, Pegawai - Pegawai Kanan, Pegawai - Pegawai, Anggota - Anggota TLDB, hadirin serta hadirat yang dirahmati allah.

 

Alhamdulillah, dengan penuh syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita anugerah dan kesempatan untuk kembali menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini 1445H/2024M.  Hari yang penuh makna bagi seluruh umat Islam, dihiasai dengan keimanan, ketakwaan dan rasa syukur yang mendalam.

 

Setelah menjalani bulan penuh kesabaran dan pengendalian diri, kini tiba saatnya untuk merayakan kemenangan atas perjuangan menentang hawa nafsu dan kemahuan kita, yang telah disifatkan junjungan kita nabi Muhammad S.A.W sebagai jihad terbesar bagi umatnya. Marilah kita bersama-sama berdoa agar segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata' ala dan dipertemukan kembali dengan Ramadhan yang akan datang, Insha Allah.

 

Didalam kita meraikan Aidilfitri ini, janganlah kita leka dan menepikan isu kesihatan dan keselamatan.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, adalah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkkan oleh Kerajaan Negar​a Brunei Darussalam.  Sedari itu, Peramba/ Saya mengajak seluruh anggota TLDB untuk merayakan Aidilfitri dengan penuh kesederhanaan bersama keluarga tercinta, agar dapat mengeratkan tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita.

 

Pada kesempatan ini, Peramba / Saya menyeru kepada semua lapisan anggota TLDB untuk memanfaatkan waktu ini untuk memperkukuhkan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, kerana hal ini merupakan tulang belakang yang penting bagi setiap anggota, yang mampu menyuntik semangat kita sendiri serta organisasi ini.

 

Disamping itu juga, Peramba / Saya ingin menegaskan pentingnya keselamatan sekuriti disepanjang perayaan ini, terutama sekali bagi anggota-anggota TLDB yang akan bertugas semasa perayaan Aidilfitri hari ini dan seterusnya. Peramba / Saya dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan oleh para anggota yang bertugas yang berjauhan dari keluarga. Demi menggalas tugas yang diberikan untuk mencapai misi dan visi yang diharapkan.

 

Terakhir, dikesempatan ini Peramba / Saya serta ahli keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh anggota TLDB. Semoga kita senantiasa diberikan taufiq dan hidayah oleh Allah SWT, serta terus memperbaiki tali silaturahim sesama kita. 

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMANGKU PEMERINTAH​ TLDB 

BERSEMPENA TAHUN BARU 2024 MASIHI
Yang Mulia Kepten Khairil bin Haji Abd Rahman, Pemangku Timbalan Pemerintah TLDB


Yang Mulia Kepten Sahibul Bahari bin Hj Zainal Abidin, Pemerintah Armada TLDB


Yang Mulia Kepten Haji Nor Ariwwin bin Haji Mohd Ali, Komandan Perkhidmatan Bantu TLDB


Yang Mulia Komander Willie bin Padan, Komandan Latihan Laut TLDB


Yang Mulia Komander Hj Norbahrin bin Hj Muamad, Ketua Sel Inspektorat TLDB


Yang Mulia Komander Md Azrin bin Haji Mahmud, Ketua Staf TLDB Pegawai-pegawai Kanan, Pegawai-pegawai serta seluruh warga TLDB yang Peramba/Saya hormati dan kasihi sekalian.


Alhamdulillah, dengan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan ruang dan peluang di tahun baharu 2024 ini. Semoga kedatangan tahun baharu ini akan memberikan iltizam serta semangat baharu kepada seluruh warga TLDB.


Mengimbas kembali detik-detik penting tahun 2023, TLDB telah melakarkan pelbagai peristiwa yang signifikan.  Pencapaian TLDB pada tahun 2023 bukan hanya setakat ruang litup gelanggang dalam negara sahaja, malah terdapat kejayaan yang dikecapi pada arena antarabangsa dalam meningkatkan kemahiran dan kepakaran setiap individu untuk kemajuan diri sendiri dan juga kemahiran latihan secara berkumpulan.


Pada peringkat antarabangsa, Alhamdulillah, TLDB telah berjaya melaksanakan pelbagai latihan dua hala dan berbagai hala disepanjang tahun 2023.  Penyertaan seumpama ini akan terus diungkayahkan demi meningkatkan lagi perhubungan diplomasi pertahanan bagi mendokong Misi ABDB iaitu “sebagai sebuah Angkatan Bersenjata Yang Disegani dan Rakan Kongsi Yang Dipercayai (a formidable armed forces and a reliable partner)”

Diperhimpunan pagi ini, Peramba/Saya menekankan betapa pentingnya bagi seluruh warga TLDB untuk sentiasa BERMUHASABAH DIRI / melakukan SELF REFLECTION keatas apa yang telah TLDB capai di sepanjang tahun 2023 yang lepas. TLDB telah berjaya melaksanakan acara-acara bersejarah terutamanya upacara Pentauliahan kapal peronda KDB AS-SIDDIQ, yang dikurniakan tauliah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 21 Mac 2023, dan Pentauliahan kapal peronda KDB AL-FARUQ dikurniakan tauliah oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada 13 Disember 2023.

TLDB juga telah berjaya menghoskan beberapa program diperingkat ASEAN seperti 2nd ASEAN Navy Training Experience Exchange Progamme (2nd ANTEEP) bagi pegawai muda ASEAN. Dan Senior Warrant Officer Exchange Program diantara PTB Kanan TLDB dan TLRS.  Kejayaan ini sangat dibanggakan yangmana jelas membuktikan TLDB berkebolehan ditahap sama tinggi dengan Angkatan Laut Antarabangsa yang lain.

Kejayaan-kejayaan disepanjang tahun 2023 ini tidak akan dicapai tanpa usaha yang gigih, disiplin yang tinggi serta semangat pasukan warga TLDB.  Tahniah dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua warga TLDB atas sokongan yang diberikan.   Peramba / Saya juga bersyukur dan berbangga dengan sikap Warga TLDB yang sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta mengharumkan nama ABDB amnya dan TLDB khasnya.

Walaubagaimanapun, setiap warga TLDB mesti membuat SELF REFLECTION pencapaian di tahun 2023 yang lepas, yang secara realistik diukur dengan sebanyak kira-kira lebih 68 dapatan semasa Pemeriksaan Pemerintah ABDB ke atas TLDB pada 09 Oktober 2023 yang lepas.  Kesemua dapatan ini perlu ditangani dengan segera.  Kita tidak dapat melepaskan perkara ini kepada Sel Inspekorat TLDB sahaja apabila menyedari bahawa semua markas, jabatan dan kapal-kapal mempunyai pegawai-pegawai dan PTB Kanan yang dipertanggungjawabkan masing-masing.  Ukuran tahap kesiapsiagaan dan tahap kemampuan operasi TLDB secara langsung hanya dinilai maksima apabila semua dapatan-dapatan ini telah selesai ditangani dan semua warga TLDB mestilah mengekalkan tahap kesiapsiagaan dan kemampuan operasi TLDB ditahap yang tinggi tanpa adanya kemerosotan selepas ditangani.

Warga TLDB yang Peramba/Saya hormati sekalian.

Oleh kerana itu, Peramba / Saya menyeru semua warga TLDB kembali menghayati kembali Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Jubli Intan Hari Ulang Tahun ABDB yang lepas iaitu:

“Oleh itu, sangatlah penting bagi ABDB mempunyai anggota-anggota yang berkualiti, yang mengamalkan empat (4) nilai teras ABDB iaitu, Profesional, Setia, Berani dan Takwa” 

Mengimbas sedikit TLDB lalui di tahun 2023 yang lepas,

Dibahagian Pentadbiran TLDB.

Alhamdulillah pada tahun 2023, isu pelanggaran sekuriti dan disiplin adalah ditahap yang baik, akan tetapi masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan. Isu-isu yang biasa dikaitkan termasuklah isu memiliki minuman keras, memiliki vape dan rokok, loan shark, kes khalwat dan sebagainya.  Pada tahun 2024 ini, perbaikan terhadap perkara-perkara ini jelas sekali sangat penting untuk diatasi.  Untuk menangani dan mencegah anggota TLDB terlibat dalam masalah disiplin, beberapa inisiatif telah diperkenalkan melalui pemantauan kebajikan anggota.  Salah satunya adalah Inisiatif Klinik Rohani yang disediakan sebagai alternatif untuk membantu mereka yang memerlukan.  Selain itu, terdapat juga bantuan kepada anggota yang memerlukan seperti bantuan Back to school dan Bantuan menyambut Sambutan Hari Raya Aidilfitri dan belbagai-bagai lagi.  Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan isu-isu disiplin dapat diperbaiki dan diatasi dalam kalangan warga TLDB dan didoakan semoga segala usaha dan inisiatif ini akan membuihkan hasil dan memberikan impak positif kepada anggota TLDB serta keluarga mereka. 

Dibahagian Operasi dan Perancangan.

TLDB mempunyai komitmen dan tanggungjawab kepada negara, antaranya adalah untuk melindungi sumber marin dan ekonomi biru (Blue Economy) Negara Brunei Darussalam untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan seterusnya menjamin masa depan yang mampan untuk generasi  kita yang akan datang.  Dalam hal itu, sebagai warga TLDB, kita diberikan tanggungjawab penting untuk menjalankan rondaan maritim.  Kita harus benar-benar peka dan memahami komitmen kita untuk menjaga perairan kita selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.  Dedikasi yang tidak berbelah bagi ini akan dapat memastikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan didalam melindungi kepentingan maritim negara kita. Oleh itu, marilah kita memikul tanggungjawab untuk menjalankan rondaan sepanjang waktu, menunjukkan komitmen teguh kita terhadap keselamatan dan kesejahteraan negara Brunei yang tercinta.

Dibahagian Logistik.

Kemampuan sesebuah angkatan tentera berkait rapat dengan aset atau logistik yang dimiliki. Aspek logistik adalah penting kerana ia mempengaruhi kejayaan dan kegagalan sesuatu operasi ketenteraan melalui sokongan sumber kepada angkatan tentera. Namun dalam memastikan peranan sokongan logistik ini berjaya, ia turut bergantung kepada kemampuan untuk mengekalkan (sustainability) dalam masa jangka panjang. Oleh itu, Jabatan Logistik TLDB perlu fokus pada mengekalkan sokongan logistik yang kuat dan dapat diandalkan.  Ini bukan hanya dengan menyediakan sumber daya secara cepat, tetapi juga dengan perancangan yang teliti termasuk pengoperasian peralatan dan pengadopsian teknologi terkini untuk masa hadapan.  Dengan menjadikan kemampanan sebagai keutamaan, Jabatan Logistik dapat memastikan TLDB akan siap sedia untuk manangani sebarang cabaran dan berjaya berhasil dalam misinya dari masa ke semasa.

Dibahagian Komunikasi.

Alhamdulillah, pada tahun 2023, kesemua kapal kelas DARUSSALAM telah dilengkapi dengan Penaiktarafan keatas Sistem Perhubungan Satelit dari Fleet Broadband ke KU Band. Peramba/Saya ingin menekankan kepentingan menggunakan peralatan komunikasi dengan penuh tanggungjawab dan cekap serta mengelakkan dari sebarang penyalahgunaan. Selain itu, diharapkan agar kita terus berwaspada dalam memastikan sistem komunikasi kita sentiasa ‘up-to-date’ untuk memastikan kita kekal di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi dan mengekalkan keberkesanan operasi yang optimum.

Dibahagian Latihan.

TLDB melalui Pusat Latihan Tentera Laut (PLTL) juga akan terus meningkatkan kemampuan pengajaran dan latihan kepada semua anggota-anggota TLDB melalui prinsip TO RAISE, TO TRAIN & TO SUSTAIN. PLTL telah berjaya membuat beberapa peningkatan yang signifikan dengan terwujudnya beberapa kursus-kursus baru.  Antaranya, Intermediate Navigation Officer Course, Naval Engineering Officer Course, Basic Base Defence Officer Course dan Maritime Communications Course pada tahun 2023.  Komitmen ini menggariskan usaha berterusan dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan ahli TLDB untuk kecemerlangan operasi yang berterusan.


Warga TLDB yang Peramba/Saya hormati sekalian.

Apa yang seluruh warga TLDB mesti mengambil pengajaran daripada tahun 2023 yang lepas ialah setiap individu menyedari akan pentingnya kerjasama dan dokongan antara satu sama lain.  KITA bergerak sebagai SATU KELUARGA, SATU PASUKAN, melangkah atau meningkat pada kelajuan yang sama bagi mengimbangi setiap perkembangan dalam mencapai keupayaan maksima yang berterusan. Kita harus sedar akan risiko membuat tindakan perasingan, tanpa kerjasama semua pihak, ianya hanya akan menghancurkan perpaduan dan akan melemahkan kekuatan TLDB secara langsung. 


Saban tahun kita menyambut tahun baharu dengan bermuhasabah. Percaya pada janji Allah SWT, setiap kesukaran akan disertai kemudahan. Berbekalkan keyakinan ini, Peramba/Saya ingin menyeru kepada seluruh warga TLDB agar dapat mengekalkan momentum pencapaian untuk menghadapi cabaran baharu pada tahun 2024.


Untuk Tahun 2024 ini, TLDB telah merancang beberapa aktiviti penting dengan rapi. Seperti tahun-tahun kebelakangan, Tahun 2024 ini juga menjanjikan kepadatan aktiviti dan latihan-latihan yang bersignifikan besar seperti EX Rim of the Pacific (RIMPAC) dan 20th ASEAN Defence Minister Meeting Plus Expert Working Group on Maritime Security (20th ADMM Plus EWG MS). Disamping itu, beberapa penambahan kursus baharu juga turut dirancang bagi tahun 2024 iaitu Basic Naval Logistic Course untuk Pegawai dan Engineering Specialist Supervisor Course untuk PTB Kanan. 


Warga TLDB yang Peramba/Saya hormati sekalian.

Alhamdulillah, acara pagi ini merupakan satu detik bersejarah bagi Peramba/Saya memegang tampuk pemerintahan sebagai Pemangku Pemerintah TLDB genap satu tahun bermula 01 Jan 2023 tahun lalu.  Ucapan Tahun Baru seperti ini kemungkinan yang terakhir dari Peramba/Saya kepada semua warga TLDB yangmana dengan rasa rendah diri Peramba/Saya memaklumkan akan menempuh tempoh persaraan bermula pada pertengahan tahun ini, menutup Chapter Perjalanan Peramba/Saya di TLDB.  Dikesempatan ini, Peramba/Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga TLDB atas segala sokongan dan komitmen yang telah diberikan.  Disepeninggalan nanti, Peramba/Saya penuh positif dan yakin, tampuk pemerintahan yang baharu (yang dititahkan nanti) akan meneruskan Chapter perjalanan TLDB dengan penuh amanah mengekalkan objektif TLDB dan memastikan isu kebajikan warga TLDB diberi keutamaan. Tampuk Pemerintah yang baru nanti akan mempraktikkan kepimpinan dan pengurusan dengan profesional, adil dan tulus berpaksikan nasihat-nasihat yang kolektif dari barisan pemimpin-pemimpin lain, khususnya Ahli-ahli Badan Eksekutif TLDB. 

Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2025, In Sya Allah, TLDB akan memperingati Jubli Intannya.  Pelbagai acara, termasuk International Fleet Review, telah mula dirancang. Peramba/Saya dengan tulus mendoakan agar semua inisiatif ini dapat direalisasikan bagi meraikan tarikh signifikan tertubuhnya TLDB yang dicintai ini. Peramba/Saya juga penuh berharap, dengan kegigihan barisan pemimpin yang ada, TLDB berjaya memperoleh platfom atau kapal-kapal perang yang baru dengan keupayaan yang dipertingkatkan, bersama-sama dengan merealisasikan Pangkalan Tentera Laut Kedua seperti yang dirancanakan melalui Projek-projek Keupayaan Utama TLDB.


Warga TLDB yang Peramba/Saya hormati sekalian.


Disini Peramba/Saya ingin mengucapkan tahniah Bravo Zulu kepada semua Pegawai-pegawai dan lain-lain peringkat TLDB yang telah lulus dalam pelbagai kursus dalam mahupun luar negeri disepanjang tahun 2023.  Kejayaan mereka ini adalah sebagai penyuntik semangat kepada anggota-anggota yang lain untuk terus menerus meningkatkan tahap profesionalisme masing-masing. Ucapan tahniah Bravo Zulu juga ditujukan kepada warga TLDB yang telah dinaikkan pangkat pada tahun 2023, yang bertukar jawatan yang lebih tinggi, kepada warga TLDB yang menimang cahaya mata, yang telah melangsungkan perkahwinan dan lain-lain yang merupakan rezeki serta nikmat daripada Allah SWT, Syabas semuanya.

Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga TLDB yang merupakan sahabat seperjuangan, yang telah memulakan persaraan mereka pada tahun 2023 yang lepas.  Penghargaan ini juga Peramba/Saya zahirkan kepada rakan akrab kita, warga TEMD, Muara Maritime Services serta Anggota-anggota MRS, Dental, Bomba dan LAD, Khidmat Bantuan Kombat pada mendokong misi TLDB ke arah sebuah Angkatan Laut yang cekap dan efisien.  Tidak lupa juga diantara sahabat seperjuangan yang telah Kembali karahmatullah. Dan tidak lupa juga warga TLDB yang telah kehilangan orang-orang yang tersayang.  Sama-samalah kitani doakan semoga roh-roh mereka dicucuri rahmat Allah dan ditempatkan dikalangan orang yang beriman dan soleh.  Dan bagi sahabat seperjuangan yang diuji dengan sakit, kitani doakan agar mereka diberikan kesembuhan As-Shifa dengan segera supaya mereka dapat kembali bertugas seperti biasanya.


Untuk akhirnya, Peramba/Saya serta mewakili ahli keluarga dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas semua sumbangan dan perkhidmatan cemerlang yang telah diberikan sepanjang tahun 2023.  Peramba/Saya juga ingin mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru 2024 Masihi kepada semua warga TLDB dan keluarga masing-masing. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa mengurniakan petunjuk, pertolongan, berkat dan rahmatNya kepada seluruh warga TLDB. Kitani panjatkan doa semoga Allah SWT melindungi Negara Brunei Darussalam daripada apajua bala-bencana dan kebinasaan.  Dan kitani panjatkan doa semoga Allah SWT mengekalkan Negara Brunei Darussalam ini kekal menikmati keamanan dan kesejahteraan yang berterusan, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.


Sekian.  

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA TAHUN BARU 2022 MASIHI


LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN SPRY BIN HAJI SERUDI @​ SERUJI


 Alhamdulillahi Robbil Alameen, Wassalatu Wassalamu Ala Asrofil Ambiya iwal Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’ala Aalihiee Wasohbihee Ajma’een.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang kerana dalam sedikit masa lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan InsyaAllah akan melangkah ke tahun 2022. Dengan berkat keizinanNya juga, kita semua telah berjaya mengharungi tahun 2021 yang mencabar, disebabkan Pandemik COVID-19, dengan penuh dedikasi dan tabah. 


Dalam kita berusaha untuk menjalani kehidupan harian dan mengharap untuk kembali kepada keadaan norma baru, kita perlu menyokong usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam baik dari segi bantuan tenaga mahupun patuh kepada semua Prosedur Tetap ataupun SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dengan ini, Warga TLDB juga hendaklah selalu mempraktikkan dan membudayakan norma baru bagi mengimbangi kelangsungan hidup seharian dan pelaksanaan semua tugas dan tanggungjawab samada di rumah, pejabat ataupun tugas-tugas lainnya. Biarlah kita bersama-sama mengambil berat dan memandang serius akan semua tindakan pencegahan demi kesihatan kita dan TLDB terjamin. 


Peramba / Saya bersyukur dan berbangga dengan sikap Warga TLDB yang sentiasa memberikan komitmen yang jitu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta berkesempatan untuk mengharumkan nama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei amnya dan Tentera Laut Diraja Brunei khasnya di dalam kita mengharungi cabaran-cabaran ini. Setinggi-tinggi penghargaan kepada warga TLDB yang telah melaksanakan operasi-operasi rondaan disepanjang tahun 2021 dan juga kepada Pegawai dan Anggota TLDB yang bertugas sebagai Petugas Barisan Hadapan (Frontliners) di Makmal Kementerian Kesihatan, Pusat-pusat Vaksinasi Negara, Pusat-pusat Pengasingan dan Holding Area COVID-19. 


TLDB juga berbesar hati dengan komitmen terhadap mengeratkan hubungan pertahanan bersama Tentera Laut Sahabat yang mana telah dipamerkan dengan penglibatan Pegawai dan Anggota KDB DARUTTAQWA membuat pelayaran ke Republik Indonesia bagi mengikuti Eksesais Pelbagai Hala ASEANRussia Naval Exercise 2021 (ARNEX 2021) yang pertama pada awal bulan Disember 2021 dan juga beberapa Contactless Passage Excersise (PASSEX) bersama kapal-kapal Tentera Laut Sahabat di sepanjang tahun 2021.


Tidak lupa juga kepada Warga TLDB yang telah bertungkus lumus dan samasama menaburkan bakti, secara langsung ataupun tidak langsung dalam segala pengurusan pentadbiran, pemeliharaan, lojistik dan perkara-perkara yang menyumbang kejayaan serta pencapaian tahun 2021. Peramba / Saya percaya bahawa kesemua pencapaian di sepanjang tahun ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sokongan padu dan komitmen daripada semua warga TLDB terutamanya dari ahli keluarga tercinta yang menjadi pemangkin semangat bagi meneruskan perjuangan kita menghadapi pelbagai cabaran.


Ke arah perkembangan modal insan, Markas TLDB sedang melaksanakan penstrukturan semula dasar perkembangan sumber manusia melalui pelbagai inisiatif seperti pengemaskinian Skim Perkembangan Kerjaya (SPK) TLDB, dan juga meningkatkan kapasiti bagi memperkasa anggota dengan meningkatkan tahap kompetensi dan professionalisme individu seperti Penubuhan Full Mission Bridge Simulator (FMBS) yang dikelolakan oleh Pusat Latihan Tentera Laut (PLTL). PLTL juga memperkenalkan kursus-kursus perkembangan kompetensi secara domestik seperti Junior Warfare Course, Kursus Perkeranian, dan banyak lagi. 


TLDB bersiap sedia menghadapi tahun mendatang dengan susunan serta perincian perancangan dan aktiviti pada tahun 2022 depan. Ianya melibatkan aktiviti dan penglibatan high tempo disamping perlaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedia ada, TLDB akan mempengerusikan Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang Ke 61 Tahun dan ASEAN Naval Young Officers Interactions (ANYOI). 


Justeru itu, melangkah ke tahun 2022 dengan sikap yang positif dan proaktif, kita mestilah mempunyai semangat tinggi dan persediaan dalam melaksanakan semua tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita semua. Perlu diingat bahawa berkhidmat di dalam ABDB bukanlah hanya semata-mata untuk menyara keluarga, malah ianya adalah suatu kewajiban yang harus dipikul dengan penuh rasa ketaqwaan, kejujuran dan kesabaran. Dari situlah akan wujud rasa keikhlasan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk sama-sama memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kedaulatan demi Agama, Raja, Bangsa dan Negara. 


Disini Peramba / Saya juga ingin menekankan kepada semua warga TLDB supaya sentiasa menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai teras ABDB dalam apa jua penugasan yang telah dipertanggungjawabkan. Ianya adalah sejajar dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Jubli Intan Hari Ulang Tahun ABDB: 


“Oleh itu, sangatlah penting bagi ABDB mempunyai anggota-anggota yang berkualiti, yang mengamalkan empat (4) nilai teras ABDB iaitu, Profesional, Setia, Berani dan Takwa” 


Akhir kalam, Peramba/Saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas semua sumbangan dan perkhidmatan cemerlang yang telah dicurahkan sepanjang tahun 2021 dan juga ingin mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru 2022 Masihi kepada semua warga TLDB dan keluarga. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengurniakan Petunjuk, Pertolongan, Berkat dan Rahmat kepada seluruh warga TLDB dan keluarga dan semoga Negara Brunei Darussalam dilindungi daripada semua jenis bala bencana dan kebinasaan, dan akan menikmati keamanan serta kesejahteraan di dalam keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Sekian.


Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI YANG KE-56 TAHUN PADA 14 JUN 2021


LAKSAMANA PERTAMA SPRY BIN HAJI SERUDI @ SERUJI


Yang Mulia Ahli-Ahli Badan Eksekutif Tentera Laut,

Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai, PTB-PTB Kanan dan Rendah,

Jemputan-Jemputan Khas,

Hadirin dan Hadirat,

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera.

 

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam serta pengikut-pengikut Baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman.

 

Alhamdulillah, kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua dapat meraikan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-56 tahun pada tahun ini dengan suasana norma baharu. Dalam menyokong usaha kerajaan Negara Brunei Darussalam mengawal penularan pandemik COVID-19, sambutan Hari Ulang Tahun TLDB ke-56 Tahun pada tahun ini tetap diraikan namun ianya dibuat secara berpada-pada. Walaubagaimanapun, ianya tidak menghalang kita untuk bersemangat dan sentiasa melangkah maju terus ke hadapan kerana kemeriahan sambutan bukanlah sebagai ukuran utama, akan tetapi semangat kecintaan terhadap organisasi  yang jitu yang lebih dicari.

 

Bersempena dengan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke 56 tahun ini, marilah kita sama-sama membaharui dan meneguhkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Al Marhum Sultan Haji Omar' Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Marilah kita meneguhkan janji untuk terus komited dan menjunjung tanggungjawab yang diamanahkan.

 

Hadirin dan Hadirat Yang Peramba / Saya Hormati,

 

Menjangkau usia ke-56 tahun ini, Tentera Laut Diraja Brunei telahpun mengecapi pelbagai kemajuan dan menunjukkan evolusi perubahan yang amat membanggakan. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan pucuk kepimpinan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, perkembangan terkini ialah peningkatan keupayaan beberapa aset-aset operasi baru yang akan banyak membantu melaksanakan serta menanai tanggungjawabnya sejajar dengan hasrat di dalam Kertas Putih Pertahanan yang baharu.

 

Diantara perkembangan yang signifikan ialah, kapal-kapal Kelas DARUSSALAM telah mencapai status Full Operational Capability dengan kejayaan KDB DARULEHSAN melaksanakan penembakan peluru berpandu EXOCET MM40 semasa Eksesais RIMPAC baru-baru ini, di Perairan Hawaii. Pencapaian ini bukan saja bertujuan untuk meneguhkan keupayaan malah untuk mengeratkan lagi hubungan pertahanan negara dengan negara-negara sahabat.

 

 Selain itu, Peramba / Saya juga ingin mengingatkan bahawa kejayaan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada keupayaan aset dan peralatan yang serba maju dan moden, akan tetapi ianya juga dipengaruhi oleh anggota-anggota yang kompeten. Pematuhan terhadap Standard Operating Procedures (SOP) serta Hukuman-Hukuman Tetap adalah sangat penting dan disamping itu juga usaha untuk memperkasa keupayaan serta kesiapsiagaan TLDB secara menyeluruh baik dari segi merancang dan perlaksanaan dijalankan mengikut arus semasa. Ke arah ini, Peramba / Saya menyeru kepada semua warga TLDB untuk sentiasa berjuang dan berganding bahu didalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mencapai misi yang kita pertahankan selama ini.

 

Hadirin dan Hadirat Yang Peramba / Saya Hormati,

 

Di usia ini, TLDB tetap menunjukkan tahap semangat serta komitmen yang tinggi dalam menggalas tugas yang diberikan, dan ini melibatkan pengorbanan dari semua warga TLDB samada dari segi tenaga dan masa. Antaranya adalah pengorbanan berjauhan daripada keluarga yang dicintai semasa bertugas demi menjaga kedaulatan maritim Negara Brunei Darussalam dan ini adalah merupakan suatu pengorbanan yang tinggi nilainya, bukan sahaja oleh warga TLDB sendiri, malah pengorbanan para isteri, suami dan anak-anak yang sentiasa menyokong serta memahami tugas anggota-anggota TLDB. Peramba / Saya juga ingin menyeru bahawa keseimbangan terhadap kerja dan keluarga hendaklah sentiasa dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam mendokong keharmonian kekeluargaan dikalangan warga TLDB.

 

          Oleh itu, TLDB perlu sentiasa bijak dalam mengatur langkah bagi mengadaptasi dan berkembang sesuai dengan keperluan serta tuntutan persekitaran. Ini adalah untuk memastikan kedaulatan dan keamanan serta keselamatan perairan negara tetap utuh pada masa yang sama kebajikan warga TLDB akan sentiasa terjaga.

 

          Di sini juga, Peramba / Saya ingin mengingatkan kepada semua bahawa kematangan bukanlah diukur dari segi peralatan canggih akan tetapi ianya adalah dari aspek pembangunan keupayaan tentera dan anggota yang mampu berfikiran jauh kehadapan, proaktif sentiasa mempunyai tahap disiplin yang tinggi sebagai warga Angkatan tentera. Peramba/ Saya menekankan disini mengenai sekuriti hendaklah diketatkan. Sayugiya saya ingin mengingatkan semua lapisan kepimpinan warga TLDB, agar sentiasa peka dalam menjalankan amanah, sesuai dengan pangkat dan jawatan yang disandang, bersama-sama membanteras apajua jenis ancaman yang ada, mau ianya tradisional ataupun bukan-tradisional.

 

Selain daripada itu, dalam usaha kita semua untuk melahirkan anggota-anggota yang berkemahiran, nilai pengetahuan kerohanian hendaklah juga dititikberatkan dengan meningkatkan kefahaman terhadap perkara-perkara asas. Menjalankan tugas berlandaskan ajaran agama Islam ini mampu mengelakkan kita semua daripada terjerumus kepada ajaran terpesong, membantu membimbing dalam pematuhan disiplin serta memperkuatkan lagi kualiti kepimpinan semua peringkat, selari dengan nilai-nilai teras ABDB. Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Jubli Intan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei:

 

"Selain daripada keupayaan tentera dan siber, Beta juga yakin bahawa sumber tenaga manusia adalah tunggak utama dalam Angkatan Bersenjata. Oleh itu, sangatlah penting bagi ABDB mempunyai anggota-anggota yang berkualiti, yang mengamalkan empat (4) nilai teras ABDB iaitu, Profesional, Setia, Berani dan Takwa"

 

          Juga ingin Peramba / Saya ingatkan disini bahawa didalam usaha memelihara sekuriti perairan maritim Negara Brunei Darussalam, TLDB memerlukan kerjasama dengan unit-unit angkatan tentera yang lain selaku Force Multiplier dan juga berganding bahu bersama agensi-agensi keselamatan maritim negara ini dengan pendekatan Whole of Government/Nation Approach. Dengan adanya kolaborasi dan semangat berpasukan seperti ini, jalinan dan semangat setiakawan sentiasa wujud dalam memantapkan keselamatan maritim Negara Brunei Darussalam dan juga serantau.

 

Hadirin dan Hadirat Yang Peramba / Saya Hormati,

 

Ingin Peramba/Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga TLDB dalam sama-sama mendorong organisasi kepada apa yang ada pada hari ini. Tidak juga dilupakan kepada para barisan hadapan kita, yang pada masa ini melaksanakan rondaan maritim, menjaga kedaulatan maritim, agar negara yang kita cintai ini sentiasa dalam aman dan harmoni. Penghargaan ini juga Peramba/Saya panjangkan kepada, Barisan Hadapan kita, yangmana dari awal negara kita bergelut dengan pandemik COVID-19, anggota-anggota TLDB yang telah ditugaskan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, Pusat Kesihatan Tentera dan juga awam. Ini juga termasuk kepada Pegawai TLDB yang sedang bertugas di Information Fusion Centre, Republik Singapura yang bertungkus lumus mengumpul dan menyalurkan maklumat maritim serantau untuk membekalkan Maritime Domain Awareness yang menyeluruh. Sesungguhnya pengorbanan biskita adalah tidak sia-sia. Peramba/Saya berdoa' agar Allah Subhanahu Wata'alaa jualah yang akan membalas jasa dan budi biskita sekalian.

 

Penghargaan ini juga Peramba/Saya zahirkan kepada rakan akrab kita yang sama-sama mendokong misi TLDB ke arah sebuah Angkatan Laut yang cekap dan efisien. Warga Estate Management Section dan juga Pejabat Pentadbiran Awam, yang memastikan infrastruktur perkhemahan dalam keadaan yang terbaik memberikan suasana bekerja yang kondusif bagi seluruh warga yang bertugas di Pangkalan Tentera Laut. Begitu juga kepada Muara Maritime Services (MMS), yangmana telah menunjukkan peningkatan signifikan kerja-kerja pemeliharan termasuk Lead Time mendatangkan alat ganti kapal yang lebih efisien dan cepat sejak tahun 2019, agar kesiapsiagaan dan tahap operasi kapal dalam keadaan yang terbaik pada setiap masa.

 

          Tentera Laut Diraja Brunei juga sangat menghargai jasa & hasil usaha pesara-pesara TLDB, baik dari peringkat Pucuk Kepimpinan, mahupun peringkat bawah. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan TLDB akan meneruskan sumbangan khidmat bakti mereka. Ini adalah kerana hasil usaha dan titik peluh mereka lah kita berada dalam keadaan dan suasana kita pada masa ini. Bak Kata pepatah, "Tiada Yang Lama, Tiadalah Yang Baharu". Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan istimewa telah dizahirkan kepada para Pesara-pesara TLDB untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Ke-60 Tahun yang lalu.

 

          Bagi bekas anggota TLDB yang telah pergi dahulu, didoakan semoga roh-roh mereka akan dicucuri Rahmat serta ditempatkan dikalangan orang yang beriman dan soleh. Semoga warga Tentera Laut Diraja Brunei samada yang bertugas di dalam mahupun di luar negara, yang masih berkhidmat atau telah bersara sentiasa dalam naungan dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta terus bergerak maju dalam bersama mendokong Wawasan Negara 2035. Amin Ya Rabbalalamin. Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei ke-56 Tahun.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.TEKS UCAPAN SERAH TERIMA TUGAS PEMERINTAH TLDB LAKSAMANA PERTAMA SPRY BIN HAJI SERUDI @ SERUJI PADA 31 DISEMBER 2020


LAKSAMANA PERTAMA SPRY BIN HAJI SERUDI @ SERUJI

 

 Peramba/saya dengan penuh hormat serta takzim, sukacita menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih dan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi, Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas titah perkenan untuk peramba/saya dilantik sebagai Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei.


Hadirin dan Hadirat sekelian,

 

Melihat mutu perbarisan pada pagi ini, Peramba/saya mengucapkan syabas dan tahniah diatas PERBARISAN yang baik. Ini mencerminkan bahawa TLDB mempunyai anggota-anggota yang professional dan berdisiplin.

Menyentuh berkenaan kemajuan yang telah dicapai oleh TLDB, Saya sangat-sangat MENGHARGAI (appreciate) usaha-usaha yang telah dibuat oleh mantan-mantan Pemerintah TLDB yang terdahulu, dimana dengan usaha gigih mereka ini, maka kita dapat menikmati hasilnya sekarang. Ini termasuklah usaha-usaha Laksamana Dato Seri Pahlawan Hj Othman bin Hj Suhaili. Antara lain senarai pencapaian beliau adalah seperti perancangan dan perolehan aset dan keupayaan baru. Pelayaran jarak jauh kapal-kapal ke luar negara untuk mengikuti eksesais yang menjurus kearah meningkatkan profesionalisma anggota selain dari mengukuhkan hubungan dua-hala dan berbagai hala antara TLDB dan


angkatan laut sahabat, dimana lanya juga telah menaikan imej Negara Brunei Darussalam, ABDB dan khususnya TLDB di mata antarabangsa. Outsourcing pemeliharaan kapal-kapal telah berhasil menaikkan tahap boleh guna kapal-kapal yang menjurus kepada peningkatan tahap kesiapsiagaan dan kesediaan kombat  kapal-kapal. Pengemaskinian  Struktur Perkembangan Kerjaya (SPK) dan projek rehabilitation perumahan anggota Serta inisiatif-inisiatif kebajikan lain telah menyumbang_ kepada kesejahteraan anggota dan keluarga kita.

 

Sehubungan dengan ini, peramba/saya akan meneruskan usaha-usaha yang telah dimulakan oleh mantan-mantan Pemerintah TLDB yang terdahulu ini.

  

Pencapaian ini adalah juga hasil jerih payah dan kerjasama tuan-tuan, lain-lain peringkat, seluroh kakitangan perkhidmatan awam dan swasta yang tidak kendur-kendur berganding bahu dengan warga TLDB memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk Angkatan Tentera ini.

 

Dalam pada itu, usaha-usaha dan hasrat mantan Pemerintah ABDB dibawah arahan tahun 2020-2021 beliau yang sinonim dengan akronim S.E.P.A.D.U. juga akan diambil tindakan.


Selain itu, hasrat Pemerintah ABDB yang ada sekarang akan diambil perhatian yang sirius berhubung usaha meningkatkan kupaayaan Angkatan Tentera, Logistik, Dasar dan sumbar tenaga manusia yang profesional dan berdisiplin, khususnya peringatan berhubung mendirikan sembahyang.

 

Semua ini akan menjadi sandaran dan tanda aras dalam Peramba/saya menerajui TLDB ini, insyallah.

 

Warga TLDB yang dihormati sekelian,

 

Misi TLDB ialah untuk Mempertahankan Kedaulatan Maritim Dan Integriti Negara Brunei Darussalam.

  

Untuk mencapai misi ini bukan perkara mudah. Misi ini tidak akan tercapai jika kita hanya melakukan perkara-perkara routine (Buisness As Usual) , duduk dan berpeluk tubuh di dalam zon selesa (Confort Zone) yang akan menyebabkan kita lalai (complacent) dan kurang kemajuan (stagnant).

 

Peribahasa Melayu mengatakan, Batu Yang Bergolek Tidak Akan Mengumpulkan Lumut, Kalau Tidak Dipecahkan Ruyung Manakan Dapat Sagunya.

 

Untuk mencapai tugas dan peranan ini, peramba/saya menyeru diri peramba/saya dan seluruh warga TLDB untuk kita BANGKIT dan BERJUANG untuk MENINGKATKAN lagi aras TLDB kepada yang lebih

 tinggi.

Kita akan berusaha kearah mencapai kompetensi melalui Pendidikan Berterusan (continuous education) Educating NAVY, Eksesais, Pematuhan (compliance), Piawaian (standard) dan Penguatkuasaan (enforcement) dengan tatacara yang relevan dan mengambil kira kepada situasi atau keadaan dan generasi sekarang.
 
Selain itu, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan Kecekapan dan Keberkesanan  Urustadbir di kapal-kapal, pejabat-pejabat, pemeliharaan kapal-kapal serta alat kelengkapan gerakan, infrastrukur, bangunan pejabat, perumahan anggota dan yang lain-lain.
 
Dengan adanya usaha-usaha ini,  insyallah kita akan dapat Meningkatkan Tahap Bolehguna Aset dan Kelengkapan Operasi dan lebih-lebih lagi Moral Para Anggota. Ini juga menjurus kepada peranan RAISE, TRAIN & SUSTAIN. Ini dengan sendirinya akan menyumbang kepada peningkatan Tahap Kesedian dan Persiapan Tempur (Combat Readiness and Preparedness) Angkatan Tentera in1.
 
Menyentuh berkenaan DISIPLIN, peramba/ saya menyeru semua warga TLDB untuk berdisiplin. Berisiplin bermakna TAAT menurut perintah dan peraturan ABDB dan juga patuh kepada undang-undang negara.
 
Berhubung dengan SEKURITI ianya adalah tidak asing lagi bagi kita selaku anggota Pasukan Keselamatan.


Kita perlulah menjaga disliplin dan mengukuhkan sekuriti pada setiap masa dan tempat. Kita wajiblah sentiasa ingat- mengingati antara satu sama lain. Ini adalah kerana kerjaya seorang tentera adalah kerjaya 24/7 dan setiap kita bertanggungjawab terhadap imej Angkatan Bersenjata Diraja Brunel.
 
Didalam kesibokan melaksanakan tugas dan peranan kita, kita juga perlu menjaga kemeshalatan keluarga kita dengan memperkukuhkan INSTITUSI KELUARGA dengan mengambil berat tentang Kebajikan dan Kesejehteraan Keluarga kita. Sehubungan dengan ini Pusat Prihatin ABDB sebagai one stop centre berhubung kebajikan dan kesejehteraan.
 
Hadirin dan Hadirat sekelian,
 
Untuk mengakhiri ucapan ini, Peramba/Saya mengajak diri peramba/saya, semua Pegawai-Pegawai, PTB Kanan dan PTB Rendah selaku Lapisan Pemimpin TLDB untuk sentiasa BERMUHASABAH DIRI/ melakukan self reflection menghayat kembali, adakah kita telah melaksanakannya KEWAJIBAN atau TUNTUTAN didalam melaksanakan tugas dan tangungjawab yang telah diamanahkan untuk kita memimpin, mengurus dan melaksanakan tugas dan peranan kita kearah pencapaian misi TLDB.


Dengan bertawakal kepada Allah Subahanallahi Wataala, saya mengajak semua warga TLDB sebagai satu keluarga, satu pasukan, bersatu- padu, lengkap-melengakapi, tolong-menolong kerah meningkatan TLDB ke satu aras yang lebih tinggi lagi.
 
Peramba/Saya menjungung kaseh/ mengucapkan terima kaseh dan setinggi-tinggi penghargaan kepada anggota perbarisan, ahlijawatan kuasa yang terlibat didalam mengendalikan majlis pagi ini, dan diatas kehadiran tuan peramba/ tuan-tuan, puan-puan , hadiran hadirat sekelian pada pagi
  
Mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru 2021 ini, kita semua akan sentiasa dilimpahi rahmat dan kita semua termasuk didalam golongan yang di ikhlaskanNya.
 
Sekian, Wabillahi Wataufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatallahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN MAJLIS SERAH TERIMA TUGAS PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI PADA HARI KHAMIS, 31 DISEMBER 2020


LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad

Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah, Peramba/Saya memanjatkan syukur ke hadrat Allah Subhananhu Wata’ala kerana atas limpah kurnia dan izin-Nya jua kita diberikan kesempatan pada pagi yang bersejarah ini untuk sama-sama berkumpul bagi Majlis Serah dan Terima Tugas Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei. 


HADIRIN HADIRAT YANG PERAMBA/SAYA HORMATI SEKALIAN


Sebelum meneruskan lebih lanjut, marilah kita bersama memperbaharui ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Peramba/Saya dengan penuh hormat serta takzim, dengan perasaan tulus ikhlas dan penuh kesyukuran, sukacita merafakkan sembah setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kerana diatas titah perkenan dan kepercayaan Baginda jua Peramba/Saya telah diberikan peluang memegang jawatan dan memikul tanggungjawab untuk memerintah Tentera Laut Diraja Brunei bermula dari 14 Sya’aban 1440 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2019 Masehi sehinggalah hari ini pada 16 Jamadilawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 31 Disember 2020 Masehi.


WARGA TLDB YANG PERAMBA/SAYA HORMATI DAN SANJUNGI, DAN SAYA SAYANGI


Alhamdulillah selama 1 tahun dan 8 bulan memerintah Tentera Laut Diraja Brunei, Peramba/Saya berbangga dengan pencapaianpencapaian signifikan yang mencerminkan tahap profesionalisme yang sangat tinggi. Pencapaian yang tidak terhingga nilainya ialah Pada 30 september 2019 di mana kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat membuat lawatan kerja ke TLDB. Baginda juga berkenan mengurniakan titah semasa keberangkatan lawatan kerja Baginda ke Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pada 26 September 2019, Baginda bertitah ”ABDB ADALAH TONGGAK PERTAHANAN NEGARA. SELAKU TONGGAK IA MESTI BERKEADAAN SENTIASA TEGUH DAN KUAT.” Titah baginda ini mesti di julang dan di tanai dengan sentiasa memantapkan persiapan operasi TLDB. Kekuatan ini antara lain nya hanya boleh dicapai dengan sentiasa melaksanakan operasi-operasi, latihan-latihan kemahiran diantara kapal-kapal Armada TLDB dan juga eksesaiseksesais yang di terajui Oleh Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Warga TLDB mesti mempunyai keyakinan diri dan kemampuan untuk memperkasa Misi TLDB yang Suci ini iaitu ialah ’MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH MARITIM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM’.


Persiapan Operasi Ini juga dapat dilihat dengan penglibatan latihanlatihan yang semakin meningkat diantara sesama agensi-agensi tempatan mahupun bersama angkatan laut negara-negara sahabat, antaranya pelayaran jarakjauh ke Qingdao, Republik Rakyat Cina, ke Busan, Republik Korea, Republik Singapura pada bulan April dan Mei 2019, juga menyertai latihan-latihan pelbagai hala iaitu ASEAN-US Maritime Exercise 2019 di Thailand dan yang terkini ialah pelayaran jarakjauh ke Hawaii, Amerika Syarikat bagi menyertai latihan maritim pelbagai hala terbesar di dunia, Eksesais RIMPAC 2020 di dalam misi penembakan peluru berpandu KDB DARULEHSAN. Semua kejayaan ini adalah berkat usaha dan semangat juang yang tinggi yang mempamerkan kualiti dan keperkasaan warga TLDB.


Namun demikian kita jangan leka dan berasa puas. Kita harus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti Leadership atau kepimpinan, keupayaan dan kemantapan barisan pemimpin-pemimpin dan juga mereka-mereka yang dipimpin agar ianya seirama dan senada, membentuk keharmonian dalam menanai tugasan-tugasan utama Tentera Laut Diraja Brunei.


HADIRIN HADIRAT YANG PERAMBA/SAYA HORMATI SEKALIAN Dari itu Izinkan Peramba/Saya meninggalkan beberapa nasihat agar TLDB akan terus cemerlang dan mantap sebagai institusi pertahanan yang berupaya menangkis ancaman-ancaman dan melayari cabarancabaran dengan penuh kebijaksanaan.


Yang Pertama; niatkan perkerjaan ataupun tugasan dan tanggungjawab sebagai ibadah. Dengan menaruh niat seperti ini semua urusan dan tugasan akan mendapat Rahmat dan Redha Allah SWT dan semua urusan akan dipermudahkanNya.. Insha Allah.


Yang Kedua; semua peringkat warga TLDB mestilah menjiwai Nilai-Nilai Teras Angkatan Bersenjata Diraja Brunei iaitu Taqwa, Berani, Professional dan Setia. Jadikan Nilai-Nilai Teras ini sebagai amalan harian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.


Ketiga; pupuklah semangat berpasukan dengan sebaiknya kerana kejayaan hanya datang dengan semangat berpasukan yang tinggi serta mantap yang disaluti dengan barisan pemimpin yang berwibawa. 


Keempat; Hal ehwal kebajikan warga TLDB mestilah di ambil berat. Santuni lah hal ehwal kebajikan mereka dengan penuh keikhlasan dan bijaksana, jangan dibiarkan hanyut dan terapung-apung tanpa ada penyelesaiannya.


WARGA TLDB YANG PERAMBA/SAYA HORMATI DAN SANJUNGI, DAN SAYA SAYANGI


Peramba/Saya cukup terharu dan terkesan kerana pada hari ini warga TLDB telah Menghadiahkan kepada peramba saya satu penghormatan yang tinggi nilainya dengan satu persembahan kawad yang terbaik dan bersemangat tinggi. Anggota-anggota yang berbaris megah di perbarisan ini juga adalah melambangkan keutuhan Kerjasama, Keharmonian dan mutu disiplin warga TLDB. Tahniah dan Syabas Peramba/Saya ucapkan. Peramba/Saya berdiri di sini pada pagi ini adalah juga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada semua lapisan Warga TLDB yang Peramba/Saya sanjungi, hormati dan sayangi. Peramba/Saya cukup berbangga dan merasa istimewa kerana telah dapat menyumbangkan tenaga dan bekerjasama bersama-sama dengan semua lapisan warga TLDB.


Seterusnya, Peramba saya amat berbangga dengan pegawaipegawai dan semua peringkat Warga TLDB, tidak ada yang lebih menggembirakan dan lebih bermakna sebagai Pemerintah TLDB selama 1 tahun 8 bulan selain daripada berjaya menbentuk satu unit yang boleh dibahaskan sebagai TLDB yang sungguh mantap lagi professional. Syabas dan Tahniah kepada semua lapisan warga TLDB. Namun demikian perlu di ingat, semua ini adalah atas Izin Allah SWT jua.


Buat Akhirnya, Peramba/Saya juga secara peribadi ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Mulia Laksamana Pertama Spry bin Haji Serudi @ Seruji, di atas perlantikan beliau sebagai Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei mulai pada hari ini, 16 Jamadilawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 31 Disember 2020 Masehi. Peramba/Saya ingin menyeru agar semua lapisan warga Tentera Laut Diraja Brunei untuk terus memberikan sokongan dan kerjasama kepada beliau, Peramba/Saya percaya dengan sokongan serta kerjasama yang diberikan itu nanti dapat memantapkan lagi Tentera Laut Diraja Brunei ke arah kemajuan serta kecemerlangan.


Peramba/Saya berserta isteri dan keluarga memohon kemaafan sekiranya Peramba/Saya pernah menyakiti, menyinggung perasaan Warga TLDB semua. Tiada niat langsung untuk menganiaya sesiapa tetapi ianya adalah demi tugasan dan hanya semata-mata untuk memperbetulkan ataupun memperbaiki sesuatu perkara ataupun keadaan.


Peramba/Saya juga ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan khas ditujukan kepada insan yang teristimewa iaitu ibu dan ayah saya, di atas didikan mereka membekalkan Peramb/Saya dengan ilmu hingga Peramba/Saya ke pucuk pimpinan tertinggi TLDB.


Dan kepada isteri saya, Terima Kasih, ”Kaulah segalanya untuk Ku”


Kepada BAKTI Cawangan Muara, Peramba/Saya mengucapkan ribuan terima kasih, para isteri-isteri adalah nadi utama , penyokong utama, tempat berkongsi suka duka dan juga rakan dan sahabat baik isteri saya. To all my defence advisers and attache friends , thank you for all your strong support to RBN all these years. 


Buat mengakhiri ucapan di upacara yang mulia ini, Peramba Saya panjatkan doa agar ALLAH SWT akan sentiasa memelihara Angkatan Bersenjata Di raja Brunei am nya dan Tentera Laut Diraja Brunei khasnya dari segala musibah dan sentiasa bergerak maju kehadapan dalam mendokong wawasan Negara Brunei Darussalam 2035. Selamat menyambut Tahun Baru 2021 Masehi dan selamat melangkah ke dekad yang Baharu.


Izinkan Peramba saya membalas pantun-pantun yang di tujukan kepada peramba saya tempoh hari semasa membuat lawatan perpisahan kepada unit-unit di dalam TLDB;

KAMPONG PELAMBAYAN BANYAK KELAPA KELAPA ADA DI MANA MANA TENTERA LAUT PAYAH DI LUPA SEMUA WARGA DI SAYANGI LAKSAMANA

MATAHARI SENJA ISYARAT BERSARA TIADA DAHAN UNTUK BERPAUT SELAMAT TINGGAL PANGKALAN MUARA SELAMAT TINGGAL TENTERA LAUT


Sekian , BRAVO ZULU DAN BRAVO ZULU, kepada Laksamana Pertama Spry bin Haji Serudi @ Seruji, YOU HAVE THE SHIP! FAIR WINDS AND FOLLOWING SEAS’


Wabillahi taufik walhidaya..assalamualaiakum warah matullahi wabaraktuh.


TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-55 TAHUN


LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad

Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.


Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua dapat meraikan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-55 tahun pada tahun ini walaupun suasana sambutan pada kali ini berbeza dengan tahun kebelakangan.


Pertama sekali marilah kita sama-sama meneguhkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Al Marhum Sultan Haji Omar' Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Dalam menjangkau usia ke-55 tahun ini, Tentera Laut Diraja Brunei telahpun mengecapi pelbagai kemajuan dan menunjukkan evolusi perubahan yang amat membanggakan. Usia 55 tahun adalah satu usia yang cukup matang dan telah mencapai pelbagai perkembangan dari pelbagai sudut yang mana bukan hanya diukur dari peralatan canggih tetapi juga dari aspek pembangunan keupayaan tentera yang perlu lebih berfikiran jauh kehadapan, proaktif sentiasa mempunyai tahap disiplin yang tinggi sebagai warga Angkatan Tentera.

 

Dalam usia 55 tahun ini, TLDB tetap menunjukkan tahap semangat serta komitmen yang tinggi dalam menggalas tugas yang diberikan, dan ini melibatkan pengorbanan dari semua warga TLDB samada dari segi tenaga dan masa. Antaranya adalah pengorbanan berjauhan daripada keluarga yang dicintai semasa bertugas demi menjaga kedaulatan maritim Negara Brunei Darussalam dan ini adalah merupakan suatu pengorbanan yang tinggi nilainya, bukan sahaja dikalangan warga TLDB sendiri, bahkan daripada keluarga yang sentiasa menyokong dan memahami tugas anggota-anggota TLDB. Akan tetapi, Peramba / Saya juga ingin mengingatkan bahawa keseimbangan terhadap kerja dan keluarga hendaklah sentiasa dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam mendokong keharmonian kekeluargaan dikalangan warga TLDB.

 

Kita semua telah sedia maklum bahawa negara kita pada masa ini dilanda pandemik COVID 19 yang mana ianya memberikan impak yang besar kepada semua rakyat dan organisasi. Akan tetapi ianya bukanlah penghalang bagi TLDB untuk tetap meneruskan tugas sebagai benteng utama maritim Negara Brunei Darussalam dengan mematuhi arahan yang telah ditetapkan bagi mengawal penularan pandemik tersebut. Tugas perlu diteruskan kerana ancaman serta anasir-anasir negatif ini akan sentiasa memerhatikan kita dan mengambil peluang jika kita lalai dan leka walaupun dalam masa yang cukup singkat.

 

Dalam menyokong usaha kerajaan Negara Brunei Darussalam mengawal penularan pandemik tersebut, sambutan Hari Ulang Tahun TLDB ke-55 Tahun pada tahun ini tetap diraikan namun ianya dibuat secara minima dan sederhana. Walaubagaimanapun, ianya tidak menghalang kita untuk sentiasa melangkah maju terus ke hadapan kerana kemeriahan sambutan bukanlah sebagai ukuran utama, akan tetapi semangat yang jitu itulah yang lebih mustahak.

 

            TLDB terus berkembang sejajar dengan perubahan sekeliling kita dan tahap ancaman yang semakin kompleks. Oleh itu TLDB perlu sentiasa bijak dalam mengatur langkah bagi mengadaptasi dan berkembang sesuai dengan keperluan serta tuntutan persekitaran. Ini adalah untuk memastikan kedaulatan dan keamanan serta keselamatan perairan negara tetap utuh bagi menikmati kemakmuran secara menyeluruh dan berpanjangan.

 

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke 58 tahun:

 

"Dari itu, tahap kewaspadaan kita perlu ditingkatkan dari masa ke semasa. Ia mustahak konsisten tanpa ada titik noktahnya. Tidak diragukan lagi, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah pemegang utama peranan itu di sini"

 

            Selain itu, Peramba / Saya juga ingin mengingatkan bahawa kejayaan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada keupayaan aset dan peralatan yang serba maju dan moden, akan tetapi ianya juga dipengaruhi oleh anggota-anggota yang terlatih dan professional. Ke arah ini, Peramba / Saya menyeru kepada semua warga TLDB untuk sentiasa berganding bahu didalam melaksanakan tugas dan amanah bagi mencapai misi dan visi yang kita pertahankan selama ini. Selain daripada itu, dalam usaha kita semua untuk melahirkan anggota-anggota yang berkemahiran, nilai pengetahuan kerohanian hendaklah juga dititikberatkan dengan meningkatkan kefahaman terhadap perkara-perkara asas. Menjalankan tugas berlandaskan ajaran agama Islam ini mampu mengelakkan kita semua daripada terjerumus kepada ajaran terpesong, mematuhi disiplin serta memperkuatkan lagi kualiti kepimpinan semua peringkat dikalangan warga TLDB, selari dengan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) kerana tanpanya, sikap saling hormat menghormati dan fleksibel didalam menunaikan tanggungjawab, kita tidak akan dapat menjadi sebuah angkatan laut yang kredibel.

 

            Juga ingin Peramba / Saya ingatkan disini bahawa didalam usaha memelihara keselamatan perairan maritim Negara Brunei Darussalam, TLDB memerlukan kerjasama dangan unit-unit angkatan tentera, agensi-agensi kerajaan yang lain samada dalam mahupun luar negara. Dengan adanya kolaborasi dan semangat berpasukan seperti ini, jalinan dan semangat setiakawan sentiasa wujud dalam memantapkan keselamatan maritim Negara Brunei Darussalam dan juga serantau.

 

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-55 tahun kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei dan mendoakan semoga kitani semua sentiasa berada di bawah perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu Wata'aala jua. Amin Ya Rabbalalamin.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA MENYAMBUT KEDATANGAN BULAN SYAWAL 1441H

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita rafa'kan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin-NYA jua memberikan kita peluang dan kesempatan pada tahun ini 1441H / 2020M untuk sama-sama menerima dan menyambut kedatangan Aidil Fitri yang merupakan hari kemenangan bagi semua umat Islam yang disambut dengan penuh perasaan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran yang hakiki.

 

Setelah sebulan kita sama-sama berjuang didalam menahan segala kemahuan, kehendak dan keinginan kita seharian, kini tibanya 01 Syawal yangmana ia adalah hari kita memanjatkan rasa syukur dan meraikan kemenangan setelah berjaya menentang hawa nafsu yang telah disifatkan junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai jihad terbesar bagi umatnya. Sama-samalah kita berdoa dan berharap semoga Allah menerima ibadah serta amalan kita dan memanjangkan usia kita untuk bertemu Ramadhan akan datang, Insha Allah.

 

Didalam kita meraikan Aidilfitri ini, janganlah kita leka dan menepikan isu keselamatan terutama sekali dengan keadaan pada masa ini, seperti yang kita semua telah maklum, kemunculan wabak COVID-19 memberi kesan yang amat mendalam kepada pembangunan, ekonomi dan juga aktiviti kita seharian. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa peka dan berwaspada disepanjang perayaan ini dengan mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita sudah sedia maklum, sambutan Aidilftri pada tahun ini amat berbeza kerana Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah menetapkan larangan untuk berziarah serta berkunjung-kunjungan kepada semua rakyat dan penduduk negara ini disepanjang aidilfitri ini bagi mengekang merebaknya pandemik COVID 19 ini daripada berleluasa. Walaupun ianya sesuatu perubahan yang baru kepada perkara kebiasaan yang kita lakukan, akan tetapi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, adalah menjadi tugas kita semua untuk menanai usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Dikesempatan ini, saya menyeru kepada semua untuk sentiasa berusaha didalam memperkukuhkan hubungan persaudaraan dengan ikatan kasih sayang kerana Allah SWT. Kekukuhan perhubungan adalah tulang belakang yang penting di dalam sebuah organisasi bagi mengelakkan daripada terjadinya perpecahan dikalangan anggota-anggota.

 

Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam surah al-Imran ayat 103:

 

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) dan janganlah kamu

bercerai berai….."

 

Dan Sabda Rasulullah SAW;

 

"Seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim (yang lain) tidak boleh

menganiaya dan membiarkannya dianiaya."

 

Didalam kita sama-sama meraikan Aidil Fitri, Peramba / Saya mengingatkan kepada semua untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan jujur lagi amanah kerana Peramba / Saya percaya, kejujuran dan sikap amanah telahpun sebati didalam diri masing-masing setelah menjalani latihan ketaqwaan selama sebulan disepanjang bulan Ramadhan yang telah membawa kepada perubahan yang positif kepada kehidupan kita. Oleh itu, adalah diharapkan keutuhan tahap disiplin ini sentiasa dikekalkan pada sepanjang masa samada semasa bertugas mahupun berada diluar perkhemahan.

 

Disamping itu juga, Peramba / Saya juga menegaskan agar semua warga TLDB akan sentiasa menjaga keutuhan sekuriti dalam semua aspek yang mana tindakan tegas akan diambil jika ada warga TLDB yang melanggar undang-undang awam mahupun tentera bagi menyokong usaha kerajaan didalam mengawal pandemik COVID 19 ini. Juga tidak Peramba / Saya lupakan bagi anggota-anggota TLDB yang akan bertugas semasa perayaan aidilfti nanti, Peramba / Saya dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan syabas diatas pengorbanan yang telah dicurahkan

bagi menggalas tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan demi menjaga kedaulatan perairan Negara Brunei Darussalam. Ini membuktikan bahawa organisasi ini sentiasa komited didalam mempertahankan keselamatan Negara Brunei Darussalam pada setiap masa.

 

Peramba / Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada diri Peramba /Saya sendiri serta kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei untuktidak lupa bahawa didalam kita meraikan saat kegembiraan ini, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT terutama sekali didalam kehidupan kita sehari-hari berpandukan kepada Al-Quran, sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Nuzul Al- Quran bagi tahun 1441H/2020M

 

"Marilah kita sama-sama konsisten menghayati do'a dan membaca Al-Quran,

bukan sahaja kerana wabak, tetapi untuk Brunei mendapat lebih keberkatan,

berupa keamanan, kemakmuran dan keselamatan"

 

Akhir sekali, dikesempatan ini Peramba / Saya dan isteri serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf diatas segala kesalahan dan kekhilafan kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir dan Batin.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA MENYAMBUT KEDATANGAN BULAN RAMADHAN 1441H

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana pada tahun 1441H / 2020M ini kita diberikan kesempatan sekali lagi menerima kedatangan Ramadan al-Mubarak yang penuh kemuliaan ini. Dikesempatan ini juga, Peramba/saya amat bersyukur kerana telah mencapai usia satu tahun dalam menerajui tampuk kepimpinan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB). Dalam pada ini, Peramba/saya menyeru kepada seluruh warga TLDB untuk sama-sama memperbaharui dan menghayati ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'zzadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sebagai umat Islam yang sangat sentiasa memerlukan Pertolongan dan Rahmat dari Allah S.WT dalam mengharungi segala rintangan kehidupan kita seharian, kehadiran Ramadhan sangatlah ditunggu-tunggu kerana ianya menzahirkan peluang untuk kita semua menambahkan lagi amalan dibulan yang mulia ini. Seperti yang kita semua maklum, seluruh dunia pada masa ini menghadapi cabaran yang amat besar yangmana kita semua dikejutkan oleh kemunculan wabak COVID-19 yang memberi kesan yang mendalam kepada pembangunan, ekonomi dan juga aktiviti kita seharian.

Akan tetapi ianya bukanlah satu penghalang buat kita untuk tetap terus melakukan ibadah mahupun aktivti keugamaan sempena bulan Ramadhan ini, kita juga hendaklah sentiasa mematuhi arahan mahupun saranan yang diberikan oleh pihak yang berwajib dari masa ke semasa. Ini adalah penting bagi memastikan penularan wabak COVID 19 ini dapat dikawal di Negara Brunei Darussalam daripada lebih berleluasa.

Menjelang Ramadhan ini juga, disamping melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan, warga Tentera Laut Diraja Brunei digalakkan untuk mengambil peluang bagi sama-sama meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Peramba/saya juga menyeru kepada semua warga TLDB untuk sama-sama membina semangat perpaduan sebagai satu pasukan. Selain daripada itu, kita diingatkan supaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan sejujurnya, kerana perkerjaan yang dilaksanakan juga dianggap sebagai sebuah ibadah apabila diiringi dengan niat yang betul bagi mendapatkan keredhaan Allah dan meningkatkan lagi pencapaian kita.

Menyentuh mengenai pencapaian TLDB khasnya dalam jangka masa satu (01) tahun Peramba/saya memegang tampuk kepimpinan TLDB ini, kita telah beroleh banyak pencapaian yang amat membanggakan terutama sekali didalam menjaga kedaulatan perairan Negara Brunei Darussalam yang mana sejumlah 52 kapal nelayan asing berjaya dijumpai dan diiring keluar daripada perairan Negara Brunei Darussalam dari bulan Jun 2019 sehingga April 2020. Ini menunjukkan bahawa TLDB sentiasa komited dan bersiap sedia didalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

Selain dari itu, hal ehwal kebajikan seluruh warga TLDB juga amat dititikberatkan kerana ianya penting bagi memastikan seluruh pegawai dan anggota TLDB sentiasa mempunyai semangat yang jitu dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam jangka masa satu (01) tahun kebelakangan ini juga, terdapat peningkatan jumlah Pegawai dan anggota yang disokong untuk dinaikkan pangkat yang terdiri daripada 28 Pegawai, 55 PTB Kanan dan 280 PTB Rendah. Ini menunjukkan TLDB sentiasa menghargai sumbangan yang dicurahkan oleh warganya.

Di samping itu juga Peramba/saya mengingatkan kepada semua warga TLDB untuk tidak lalai mahupun leka akan peranan dan tanggungjawab seharian lebih-lebih lagi didalam situasi global pada masa ini. Dalam situasi Wabak Pandemik COVID-19 ini, kita hendaklah sentiasa mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak yang tertentu bagi membendung penularan wabak tersebut. Ini bermakna tahap disiplin yang tinggi hendaklah dikekalkan pada setiap masa samada didalam ataupun luar perkhemahan bagi sama-sama berganding bahu membantu usaha kerajaan Negara Brunei Darussalam menangani penularan wabak ini.

Disini ditegaskan juga agar semua warga TLDB akan sentiasa menjaga keutuhan sekuriti dalam semua aspek. Tindakan tegas akan diambil jika ada warga TLDB yang melanggar undang-undang awam mahupun tentera dan mengambil pengajaran akan kejadian yang berlaku sebelum ini kepada beberapa warga TLDB, antaranya terlibat dalam perkumpulan semasa situasi COVID-19, penglibatan terhadap peminjaman wang tanpa lesen yang sah, meninggalkan tempat bertugas, tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kesalahan yang lain nya.

Selain itu, Peramba/saya dan juga bagi pihak Yang Mulia Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) ingin mengucapkan syabas kepada warga TLDB yang pada masa ini bertugas sebagai 'Frontliners' yang secara langsung terlibat dibawah Task Force COVID-19 kerana menyumbangkan titik peluh dan tenaga didalam usaha untuk membendung serta membenteras wabak COVID-19 ini. Ketabahan yang tidak mengerti penat dan juga lelah yang dipamerkan bukan saja membangkitkan rasa bangga kepada Peramba/saya, malah kepada seluruh organisasi TLDB khasnya dan ABDB amnya.

Kearah itu, sama-sama lah kita bekerjasama untuk menyemai sikap bertanggungjawab terutama sekali dalam situasi kita pada masa ini dan menyahut seruan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam didalam Titah Perutusan Khas Berkenaan Jangkitan Wabak COVID-19 pada 21 Mac 2020:


" Ini semua tanggungjawab kita bersama.

 Jangan siapa yang lari dari tanggungjawab ini"


Marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar tanah air kita, Negara Brunei Darussalam dibebaskan daripada wabak Pandemik COVID-19 serta agar keadaan rantau dan seluruh dunia kembali kepada asal dengan izin-Nya jua.

Peramba/saya juga berharap dan berdoa semoga Ramadhan kali ini memberikan makna pada kita semua bagi mencapai matlamat dan tujuan asasi pensyariatan fardhu puasa sebagaimana firman Allah S.W.T didalam surah Al-Baqarah yang bermaksud:


"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat Islam yang terdahulu agar kamu bertaqwa"


Dikesempatan ini Peramba/saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas dan berbesar hati mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Ramadhan 1441H. Semoga semua amalan dan amal ibadah disepanjang bulan Ramadhan ini akan diterima dan mendapat Redha serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA AKHIR TAHUN 2019 TLDB

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.


Bismillahirahman Nirahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang kerana dalam sedikit masa lagi kita akan meninggalkan tahun 2019 dan InsyaAllah akan melangkah ke tahun baru iaitu tahun 2020.

Tahun 2019 telah kita tempuhi dengan pelbagai usaha serta kejayaan dan pencapaian-pencapaian khususnya dalam mempertingkatkan mutu profesionalisma di kalangan pegawai-pegawai serta anggota TLDB. Penglibatan didalam pelbagai latihan, samada bersama agensi-agensi tempatan dan Angkatan Tentera di rantau ini menjadi landasan dan sukat- sukatan untuk meningkatkan kemahiran serta kepakaran setiap individu khususnya demi kemajuan diri sendiri dan juga kepakaran latihan secara berkumpulan amnya.

Ada 2 kejayaan bagi TLDB ditahun 2019. Kejayaan yang dimaksudkan pada tahun 2019 ialah Lawatan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Tentera Laut pada 26 September 2019. Latihan Dua Hala Ex-PELICAN yang telah mencapai usia yang ke 40 tahun. TLDB telah berjaya mengadakan latihan ini Bersama TLRS dengan jaya di perairan NBD. Ini adalah kejayaan-kejayaan yang penting disepanjang tahun 2019. Tahniah dan Peramba/saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah diatas sokongan semua warga TLDB.

Disamping itu, Peramba/saya juga percaya bahawa kesemua pencapaian yang dicapai disepanjang tahun ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sokongan dan dorongan daripada semua lapisan warga TLDB, dan yang paling penting adalah sokongan ahli keluarga yang menjadi pemangkin semangat untuk kita meneruskan perjuangan lebih-lebih lagi dalam 

menghadapi pelbagai cabaran didalam era globalisasi ini. Maka kita semua janganlah lalai mahupun leka akan peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga yang dicintai. Kearah ini, Peramba/saya menekankan segenap tampuk kepimpinan TLDB untuk memastikan hal-ehwal kebajikan warga TLDB dan keluarga dibawah jagaan masing-masing juga dititik-beratkan tanpa menjejaskan peranan dan kewajipan kita sebagai warga Tentera Laut Diraja Brunei.

Melangkah ke tahun 2020, kita mesti mempunyai semangat yang tinggi serta atur-gerak yang mantap dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahawa berkhidmat didalam Angkatan bersenjata Diraja Brunei bukanlah semata-mata untuk menyara keluarga, malah ianya adalah suatu tanggungjawab yang harus dipikul dengan penuh rasa ketaqwaan, kejujuran dan kesabaran. Dari situlah akan wujud rasa keikhlasan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk sama-sama memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kedaulatan demi Agama, Raja, Bangsa dan Negara.

TLDB telah merancang aktiviti-aktiviti ditahun 2020 dengan rapi. Ditahun 2020 ini juga menjanjikan kepadatan aktiviti dan latihan-latihan yang bersignifikan besar iaitu EX HB VI dan juga iaitu Ex RIMPAC dan juga TLDB akan menjadi unit yang mengelolakan BISAM.

Didalam kita sama-sama menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan keamanan yang kita nikmati dan kecapi pada masa ini dan Peramba/saya menyeru kita semua perlu berganding bahu bagi mempertahankan keamanan dan kemakmuran ini demi masa depan generasi akan datang sejajar dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke 58 tahun: 


Keamanan adalah nikmat besar Allah, yang dengannya, membolehkan kita membangun dengan selesa. Adapun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah merupakkan tonggak utama bagi keamanan


Disini Peramba/saya juga sukacita berpesan agar kita semua mencari redha Allah SWT dengan meningkatkan keimanan dan sentiasa membaca Al-Quran walaupun hanya satu potongan ayat sehari asalkan ianya berterusan.

Dikesempatan menjelang tahun baru 2020 Masihi, Peramba/saya menyeru kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei untuk sama-sama memperbaharui dan menghayati ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Dikesempatan ini Peramba/Saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas dan berbesar hati mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru 2020 Masihi kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei serta keluarga. Semoga apa jua usaha baik, pekerjaan serta amal ibadah di sepanjang tahun ini akan mendapat redha serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua.

Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wataala, akan senantiasa mengurniakan Petunjuk, Pertolongan, Berkat dan Rahmat khususnya kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dan warga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan serta keluarga amnya, dan semoga Negara Brunei Darussalam yang kita cintai ini akan sentiasa menikmati keamanan dan kesejahteraan di dalam keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. 


Sekian, Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
UCAPAN PENGHARGAAN SEMPENA PENGURNIAAN BINTANG KEBESARAN “DARJAH PAHLAWAN NEGARA BRUNEI YANG AMAT PERKASA DARJAH PERTAMA”

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu 'Ala Saidina Muhammad Wa 'Ala Aalihi Wasahbihi Aj-Ma'in.

Alhamdulillah bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana atas limpah kurnia dan rahmat Nya jua telah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama menjalani nikmat umur yang panjang lagi berkat sehingga ke hari ini. Selawat dan salam keatas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam, Kaum kerabat, serta sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.

Pertama sekali marilah kita sama-sama meneguhkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Al Marhum Sultan Haji Omar' Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Dikesempatan ini, saya mewakili seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dengan penuh hormat serta takzim menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan yang ke-73 tahun ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 12 Zulkaedah 1440H bersamaan 15 Julai 2019M, Semoga Allah Subahanahu Wataala melanjutkan usia Baginda, sentiasa sihat wal-afiat, kekal qarar memerintah negara dengan adil lagi bijaksana.

Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala jua dan setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam diatas "Dato Seri Pahlawan" pada 12 Zulkaedah 1440H bersamaan 15 Julai 2019M.

Saya berserta keluarga, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei diatas sokongan dan kerjasama yang diberikan disepanjang pemerintahan saya selaku Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei dan tidak dilupakan juga kepada Warga Awam Tentera Laut Diraja Brunei yang telah menabur bakti serta usaha bagi sama-sama memajukan Tentera Laut Diraja Brunei yang sehingga kini telah setaraf dengan Tentera Laut serantau.

Kearah itu, dengan rasa rendah diri, ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua warga Tentera dan Awam Tentera Laut Diraja Brunei, untuk sama-sama berganding bahu membina dan meningkatkan lagi usaha dalam pembangunan Tentera Laut Diraja Brunei dikeseluruhan aspek demi mencapai sebuah organisasi yang hebat dan mampan. Kehebatan yang dimaksudkan adalah selari dengan titah KDYMM sempena Rombakan Keahlian Majlis mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dan Perlantikan-perlantikan baru pada 15 Jamadil Akhir 1431H bersamaan 29 Mei 2010M:

"Kehebatan disini turut merangkumi sikap bersih, berkebolehan dan berwawasan, termasuk juga berbasah dan berkering, sehingga diri sendiri tidak lagi penting, berbanding pengorbanan untuk Agama, Raja, Bangsa dan Negara."

Allah Subhanahu Wataala juga berfirman didalam Surah Ar Ra'ad Ayat 11 yang bermaksud:

 

"Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Apa Yang Ada Pada Sesuatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri"

Marilah kita sama-sama merenungkan ayat diatas, yang mana perubahan terhadap sesuatu itu tidak akan tercapai selagi ianya tidak dimulai oleh diri kita sendiri diiringi dengan doa serta amalan yang soleh.

Akhirnya, sekali lagi saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah memberikan sokongan dan kerjasama yang diberikan kepada saya dan keluarga.

Sekian, Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1440H BERSAMAAN 2019M

 

LAKSAMANA PERTAMA HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEIAlhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah setinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah SWT kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri atau hari kemenangan bagi umat Islam yang disambut dengan penuh perasaan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran.

Setelah sebulan bermujahadah menahan kemahuan dan keinginan, tibanya 1 Syawal kita akan meraikan hari kemenangan menentang hawa nafsu yang telah disifatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai jihad terbesar bagi umatnya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan memanjangkan usia kita ke Ramadhan akan datang.

Kepada warga Tentera Laut Diraja Brunei yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing sempena perayaan ini, saya ingin menasihatkan agar sentiasa berhati-hati di jalan raya, rancang perjalanan dengan baik dan periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Biarlah kepulangan masing-masing disambut dengan air mata kegembiraan oleh saudara mara bukannya tangisan kedukaan.

Sambutlah hari raya pada tahun ini dengan penuh kesederhanaan dan kemeriahan bersama ibu bapa dan keluarga tersayang serta saudara mara agar dapat mengeratkan lagi silaturahim serta merapatkan tali persaudaraan

Jesteru saya menyeru kepada semua untuk memperkasakan hubungan persaudaraan dengan ikatan kasih sayang kerana Allah SWT sebab ia adalah asas kekuatan dan kejayaan di dalam sebuah organisasi serta menutup segala ruang perpecahan.

Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam surah al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang Mukmin itu bersaudara…"

 

Dan Sabda Rasulullah SAW;

"Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri."

Didalam kita sama-sama meraikan Hari Raya Aidil Fitri, saya menyeru kepada semua untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan jujur lagi amanah kerana saya percaya, kejujuran dan sikap amanah telahpun sebati didalam diri masing-masing setelah menjalani latihan ketaqwaan selama sebulan disepanjang bulan Ramadhan.

Saya juga ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri serta kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei untuk sentiasa mengingati dan mentaati suruhan Allah SWT walaupun dimana kita berada, sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Hari Raya 'Idil Fitri Bagi Tahun 1439H / 2018M:

"Ia bukan semata-mata untuk bersukaria biasa, tetapi turut dituntut ialah untuk menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Inilah inti pati kita merayakan Hari Raya Fitrah itu"

 

Saya serta keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir & Batin dan dikesempatan ini saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf di atas segala kesalahan dan kekhilafan sepanjang tahun yang telah lalu kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1439H BERSAMAAN 2018M
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar, dengan rasa rendah diri dan penuh kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatNya jua kita akan menyambut Hari Raya Aidil Fitri, hari kemenangan setelah menunaikan perintah Allah S.W.T setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan.
 
 
Kita harus bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi dengan kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan negara. Keamanan dan kemakmukran yang kita kecapi ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat walaupun berjauhan daripada keluarga dan keselesaan kehidupan harian.
 
 
Di dalam keghairahan kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda syukur, marilah kita hulurkan bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Di Hari Raya Aidil Fitri ini, rebutlah kesempatan untuk mengiratkan dan mengukuhkan lagi hubungan silaturrahim sesama keluarga dan persahabatan yang terjalin, bertemu dengan sanak saudara serta sahabat handai dan bermaaf-maafan secara ikhlas.
 
 
Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua bagi sama-sama untuk kita saling mengingati dan tidak leka dalam sama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat kerana ianya adalah tanggungjawab bersama. Bagi yang tinggal di dalam perkhemahan mahupun di luar perkhemahan supaya untuk sentiasa menjaga keselamatan kediaman rumah masing-masing. Elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Sambutlah hari kemenangan ini dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.
 
 
Akhir kata, peramba saya beserta keluarga ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidil Fitri, Mohon Maaf Zahir dan Batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.
 
Ramadhan Bakal Beransur Pergi,
Syawal Menjelma Di Aidil Fitri,
Seikhlas Hati Menyusun Jari,
Memohon Dimaafkan Kekhilafan Diri
 
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.
 
 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-53
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 

Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua dapat meraikan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-53 tahun pada 14 Jun 2018 yang jatuh pada bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkatan.

Dalam menjangkau usia ke 53 tahun ini Tentera Laut Diraja Brunei telah berkembang dengan lebih maju dan menunjukkan kematangan yang sedia berdaya saing dengan angkatan tentera laut serantau melalui penglibatan Tentera Laut Diraja Brunei dalam pelbagai eksesais dan deploimen yang telah dilaksanakan. Perkembangan bukan hanya diukur dari peralatan canggih tetapi juga dari aspek pembangunan keupayaan warga tentera laut agar lebih berfikiran dinamik dan matang, berilmu pengetahuan, profesionalisme dan mempunyai ketahanan jati diri serta disiplin yang tinggi.

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang ke 55 tahun:

‘Manakala kekuatan sesebuah negara itu bukan sahaja memiliki peralatan canggih, tetapi juga dapat dinilai sekira negara tersebut memiliki tentera yang berkualiti dari segi fizikal dan mental lebih-lebih lagi jika berkemahiran menggunakan senjata-senjata moden.’

Dengan adanya kepakaran-kepakaran ini, warga tentera akan sentiasa menanamkan sikap berwaspada dan berpandangan jauh terhadap masa depan pertahanan dan keselamatan negara. Namun begitu, kita jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah SWT dan sentiasa meningkatkan ketaqwaan, keimanan, kesabaran dan menaburkan bakti demi raja dan negara.

Dalam usia 53 tahun ini, TLDB telah banyak memberikan komitmen dan pengorbanan yang telah ditaburkan sama ada dari segi tenaga dan masa, antaranya pengorbanan berjauhan daripada keluarga yang dicintai. Namun, perlulah diingat bahawa ianya merupakan suatu pengorbanan yang bermakna dan menjadi sebagai pemangkin mutu kerjaya yang lebih maju. Namun demikian, keseimbangan terhadap kerja dan keluarga hendaklah dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan perancangan sambutan tahun ini ditahap yang minima dan sederhana, kita hendaklah sentiasa melangkah maju terus ke hadapan.


Di kesempatan ini, peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke 53 tahun kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei, semoga sentiasa berada di bawah perlindungan dan petunjuk Allah S.W.T jua. Amin Ya Rabbalalamin.
 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA BULAN RAMADHAN 1439M/2018H
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
 
Marhaban Ya Ramadhan, segala puji-pujian dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah S.W.T, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W kerana dengan izin dan limpah rahmatNya jua kita diberikan peluang untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadhan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan ganjaran yang berlimpat ganda.
 
Selaku warga ABDB, kita amat beruntung kerana selain menjalankan tugas seharian, kita juga berkesempatan untuk memanfaatkan nikmat di bulan Ramadhan dengan mengikuti acara-acara keagamaan yang kemas dirancang di surau-surau ABDB ataupun balai ibadat yang berdekatan. Ini adalah bertujuan untuk memberikan peluang dan kemudahan kepada warga ABDB untuk sama-sama melipat gandakan amalan dan meraih keampunan dan keredhaan dari Allah S.W.T jua.
 
Dari itu, Peramba saya amat mengalu-alukan warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) khususnya beserta keluarga untuk sama-sama mengimarahkan surau-surau perkhemahan yang ada. Peramba saya juga mengetahui perkara sama juga bakal dilaksanakan seperti lazimnya di kapal-kapal yang terlibat dengan operasi.
 
Tidak dinafikan, bertugas sebagai seorang anggota tentera akan sentiasa melalui pelbagai cabaran sama ada secara mental ataupun fizikal. Malahan, akan sentiasa berjauhan dari keluarga kerana mengharungi ombak dan badai demi menjalankan tugasan yang diamanahkan. Walaupun demikian, Peramba saya ingin mengingatkan kepada semua dan tidak terkecuali diri Peramba saya sendiri agar pelaksanaan amal ibadah di bulan ini tidak diambil ringan. Janganlah cabaran di lapangan tugasan atau operasi yang dilaksanakan dijadikan sebagai alasan, selagi ianya tidak mendatangkan kemudaratkan.
 
Perlu juga diingat takrif ibadah bukanlah hanya terhad kepada Rukun Islam yang lima antaranya sembahyang lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan. Bahkan pada hakikatnya, tugas dan tanggungjawab harian yang ditanai juga merupakan satu ibadah, yang sudah pasti dosa dan pahala akan ditimbang tara. Selaku umat Islam kita harus lebih peka akan kepentingan sifat amanah, ikhlas dan jujur dalam menjalankan tugas seharian bagi merebut kejayaan sebenar iaitu keredhaan dan keberkatan dari Allah S.W.T.
 
Akhir kata dari Peramba saya serta keluarga, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga TLDB. Laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, amanah dan dedikasi. Semoga ibadah kali ini akan membawa peningkatan yang lebih baik serta mendapat keampunan dan diberikan keberkatan kepada kita semua. Amin.
 
 
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala, Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua sedikit masa sahaja lagi kita akan menyambut hari lebaran Aidil Fitri, hari kemenangan setelah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wataala, melawan musuh besar iaitu hawa nafsu.

Kita harus bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan. Keamanan dan kemakmukran yang kita lalui ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat dikejauhan keluarga dan keselesaan kehidupan harian.

Di dalam keghairahan kita menyambut hari lebaran ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda ehsan dan bersyukur kita hulurkanlah bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Ambillah kesempatan lebaran ini mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang terjalin, bertemu dengan kaum keluarga serta sahabat handai dan bermaaf-maafan melupakanlah perselisihan yang ada.

Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua bagi sama-sama untuk kita saling mengingati dan tidak leka dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Bagi yang tinggal di dalam perkhemahan supaya sentiasa menjaga keselamatan kediaman rumah masing-masing dan tidak meninggalkan barang yang berharga. Elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Sambutlah Hari Raya pada tahun ini dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.

Di akhir kata, Peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Aidil Fitri, Mohon Maaf Zahir dan Batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB beserta keluarga semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.

Kian Berlabuh Tirai Ramadhan,
Lambaian Syawal Kian dinanti
Setulus Hati dipohon Kemaafan
Semoga Kesalahan Turut Dimaafi
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.
 

UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-52
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 

Alhamdulillah dengan berasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia Nya jua kita semua dapat meraikan Sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-52 pada 14 Jun 2017 yang jatuh pada bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkatan. Sambutan pada tahun ini adalah ditahap yang minima namun kita semakin maju melangkah terus kehadapan.

Dalam menjangkau usia ke 52 tahun ini Tentera Laut Diraja Brunei telah menunjukkan peningkatan daya saing, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan angkatan tentera laut negara luar setelah banyak melibatkan diri dengan pelbagai eksesais dan deploimen yang telah dilaksanakan. Apa yang dihasratkan ialah, pembangunan keupayaan tentera dari segi ilmu pengetahuan, profesionalisme dan ketahanan jati diri dan disiplin yang tinggi sebagai warga Tentera Laut Diraja Brunei.

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang 54 Tahun ‘Seluruh warga tentera hendaklah memperkukuhkan semangat cintakan institusi, sambil menjaga imej dan nama baik ABDB.’ Dengan adanya elemen-elemen ini, warga tentera akan sentiasa menanamkan sikap waspada dan berpandangan jauh terhadap masa depan pertahanan dan keselamatan negara. Namun begitu, kita jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah SWT supaya kita akan sentiasa memupuk semangat yang kuat, sentiasa bersabar dan berbakti kepada agama,bangsa dan raja.

Dalam usia 52 tahun TLDB ini, telah banyak komitmen yang dilaksanakan yang mana memerlukan pengorbanan tenaga dan masa anggota bersama keluarga yang dicintai, namun perlulah diingat bahawa ianya merupakan suatu pengorbanan yang berbaloi dan dijadikan kenangan. Peramba saya ingin menyarankan agar semua warga TLDB sentiasa bergerak maju dalam kerjaya ini dan meningkatkan profesionalisme kerana kita semua adalah yang terbaik dan kita juga adalah Wira Samudera yang akan menjadi ingatan kepada keluarga, saudara dan sahabat kita.

Di kesempatan ini Peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei yang telah berkhidmat dan akan terus maju pada masa akan datang dan sentiasa berada di bawah naungan dan petunjuk Allah SWT jua, Amin Ya Rabbalalamin.
 
UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA SAMBUTAN BULAN RAMADHAN 1438M/2017H
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 

Marhaban Ya Ramadhan, Segala puji Dan Syukur kita panjatkan ke hadrat Allah SWT, selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan izin dan limpah rahmat Allah SWT jua kita akan bertemu lagi Ramadhan, bulan penuh rahmat dan keberkatan.

Alhamdulillah, di bulan keampunan dan penuh keberkatan ini terlalu banyak peluang yang boleh kita manfaatkan dalam meraih keampunan dan keredaan Allah SWT. Tambahan selaku warga ABDB kita amat beruntung, acara keagamaan turut dirancang di surau-surau atau balai ibadat yang ada, memberi peluang serta kemudahan kepada para anggota yang bertugas mahupun yang berada di dalam perkhemahan bagi sama-sama merebut peluang yang ada disamping menjalankan tugas harian. Di kesempatan ini, Peramba saya amat mengalu-alukan warga Tentera Laut Diraja Brunei beserta keluarga untuk sama-sama mengimarahkan surau perkhemahan yang ada. Peramba saya juga mengetahui perkara sama juga bakal dilaksanakan seperti lazimnya di kapal-kapal yang melaksanakan operasi.

Peranan selaku seorang anggota Tentera Laut banyak cabaran fizikal dan mental yang dihadapi, berjauhan dari keluarga, ombak badai dan keletihan sudah menjadi asam garam harian. Apapun, Peramba saya mengingatkan semua dan diri sendiri agar tidak mencuaikan perlaksanaan amal ibadah di bulan ini, janganlan cabaran di lapangan tugasan atau operasi dijadikan alasan selagi kita mampu dan tidak membawa kemudaratan. Perlu juga diingat takrif ibadat bukanlah hanya terhad pada rukun seperti solat dan berpuasa sahaja, bahkan pada hakikatnya tugas dan tanggungjawab harian yang ditanai juga merupakan satu ibadah, yang sudah pasti dosa dan pahalanya ditimbang tara. Selaku umat Islam kita harus lebih peka akan kepentingan sifat amanah, ikhlas dan jujur dalam tugas seharian bagi merebut kejayaan sebenar iaitu keredaan dan keberkataan dari Allah SWT bukan sekadar pangkat atau wang ringgit menjadi buruan.

Akhir kata Peramba saya serta keluarga, dikesempatan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada seluruh warga dan mantan Tentera Laut Diraja Brunei, berhati-hatilah ketika bertugas, laksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Semoga ibadah kali ini akan membawa peningkatan yang lebih baik serta keampunan dan keberkatan kepada kita semua, Amin.
 
 
UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA KETIBAAN BULAN SYAWAL
 
 
 
 

Alhamdulillah dengan penuh rasa bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan izin serta limpah rahmat nya jua kita akan dipertemukan lagi bulan Syawal bulan kemenangan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, setelah hampir sebulan beribadah di Ramadhan penuh rahmat dan keberkatan.

Kita sedar melaksanakan ibadah puasa disamping tugas serta persekitaran yang mencabar lazim dialami oleh anggota yang berkhidmat di Angkatan Laut bukanlah mudah tambah lagi dikejauhan keluarga dan sahabat handai. Namun Peramba saya amat berbangga disebalik cabaran tersebut warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) tetap menunjukkan komitmen melaksanakan amanah yang ditanai sebaik mungkin. Ini membuatkan kemenangan kita melawan hawa nafsu di bulan Al Mubarak ini lebih bermakna lagi kepada kita semua, syabas.

Mengambil ikhtibar serta sukut baik di bulan Al-Mubarak ini, Peramba saya berseru agar benteng pertahanan mental, fizikal serta fizikal yang kita telah bina di bulan ini akan terus dipupuk dan dipertingkat. Sebuah institusi atau organisasi yang berpaksikan keimanan tidak akan wujud di dalamnya sebarang gejala disiplin atau sosial sekaligus pra syarat memperolehi limpah rahmat dan nikmat Allah SWT jua.

 Di keghairahan kita menyambut bulan lebaran ini nanti, Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua warga di TLDB agar akan sentiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama, tidak lalai serta leka dengan kemeriahan yang ada. Baik dari segi aspek sekuriti dalam perkhemahan, barek kelamin mahupun ketika memandu dijalan raya, janganlah pula keriangan berganti dengan kedukaan. Dari aspek perbelanjaan pula janganlah kita berlebih-lebihan di dalam menyambut lebaran ini sehingga membebankan diri sendiri dikemudian hari dengan hutang piutang. Peramba saya juga mengingatkan kepada semua anggota TLDB untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi tegahan undang-undang negara yang sering terjadi dimusim-musim perayaan. Peramba saya tidak akan bertoleransi terhadap perkara sebegini, keolahan yang tidak sesuai dengan organisasi ini.

Di akhir kata, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Wallilahilham dengan takbir dan tahmid memuji dan membesarkan Allah SWT, Peramba saya beserta keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga TLDB, mantan-mantan perwira TLDB beserta keluarga tercinta, mendoakan 1 Syawal itu nanti penuh dengan keriangan dan kegembiraan, selamat dibawah inayah dan pemeliharaan Allah yang maha perkasa, Aamiin.
 
 
UCAPAN PEMANGKU PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA MENYAMBUT HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1437H BERSAMAAN 2016M
 
 

CAPTAIN HJ OTHMAN BIN HJ SUHAILI@SUHAILY
TIMBALAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
 
Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu selawat dan salam keatas junjungan besar kita nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua Insya Allah esok atau lusa kita akan menyambut hari lebaran Aidil Fitri, hari kemenangan umat Islam setelah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wataala iaitu berpuasa di Bulan Ramadhan.
 
Kita seharusnya bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan negara-negara mereka. Keamanan dan kemakmuran yang kita lalui ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat di kejauhan keluarga dan keselesaan kehidupan harian.
 
Di dalam keghairahan kita menyambut hari lebaran ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda ehsan dan bersyukur kita hulurkanlah bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Bersesuaian dengan peluang yang ada ambillah kesempatan lebaran ini mengukuhkan lagi ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang terjalin, ziarah menziarahi kaum keluarga dan sahabat handai, bermaaf-maafan, berhijrah melupakanlah perselisihan yang ada.
 
Di dalam kita sama-sama menyambut Hari Raya ini nanti, saya mengingatkan kepada semua untuk kita sama-sama beringat dan tidak leka menjaga keselamatan samudera raya dan kesejahteraan diri keluarga, masyarakat dan harta benda. Elakkan dari terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang atau ajaran Islam. Sambutlah Hari Raya dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.
 
Di akhir kata, Peramba saya berserta keluarga sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut hari Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB beserta keluarga dan mendoakan semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.
 
Kian Berlabuh Tirai Ramadhan,
Lambaian Syawal Kian dinanti
Serendah Hati memohon Kemaafan
Kesalahan Turut Dimaafi
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.

 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA KENAIKAN PANGKAT BAGI LAIN – LAIN PERINGKAT TENTERA LAUT DIRAJA BRUNE (TLDB)

 

 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 

Alhamdulillah dengan limpah dan izin Allah SWT, seramai 163 anggota TLDB telah dinaikkan pangkat berkuatkuasa pada hari Jumaat, 01 Jun 2016. Ini bukan saja merupakan satu pencapaian individu tapi anugerah untuk Tentera Laut secara amnya. Sesuai dengan komitmen dan pencapaian yang ditunjukkan selama ini, kenaikan pangkat ini adalah sesuai dengan selayaknya diterima.

Perambasaya mewakili seluruh warga TLDB dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada PTB Kanan dan PTB Rendah yang telah dinaikkan pada hari ini Isnin, 06 Jun 2016 bersamaan dengan 30 Syaban 1437H bertempat di Mes Pegawai Waran, Bintara Kanan dan Bintara TLDB, Perkhemahan Muara. Peramba saya yakin kenaikan pangkat ini akan menjadi pemangkin prestasi dan mutu kerja yang lebih baik lagi kepada anggota berkenaan dapat menyuntik semangat untuk terus menabur bakti dan tanggungjawab. Terima kasih dan setinggi – tinggi tahniah. Bravo Zulu!
 
 
 
 

 
 
CAPTAIN HJ OTHMAN BIN HJ SUHAILI@SUHAILY
TIMBALAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
 
Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua berkesempatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang ke 55 tahun pada 31 Mei 2016 bertempat di Akademi Pertahanan, Tanah Jambu.

Peramba/saya dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada warga-warga TLDB yang terlibat dengan kawad Sempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke 55 ini, kerana telah mempersembahkan mutu kawad yang baik. Segala penat lelah selama lebih kurang dua minggu persiapan berbaloi dengan satu persembahan yang membanggakan yang turut disaksikan para jemputan yang hadir. Peramba/saya berharap dan percaya mutu persembahan yang membanggakan ini akan dapat dipertahankan malah akan bertambah baik di masa akan datang dan menjadi sukat-sukat untuk kita terus mempertingkat mutu persembahan kawad TLDB.

Tahniah dan terima kasih juga peramba/saya ucapkan kepada semua anggota TLDB yang turut terlibat dalam mengendalikan acara Majlis Santap dan Junjung Ziarah, Pameran Statik dan juga Bazaar dan Funfair yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan semuanya. Peramba/saya amat berbangga di atas kesungguhan dan komitmen kepada semua anggota yang terlibat. Semoga Allah jua membalas segala usaha yang disumbangkan. Di kesempatan ini, peramba/saya memberikan sehari cuti tanpa catit di bawah pentadbiran semua ketua-ketua jabatan kepada anggota-anggota yang terlibat dalam Sambutan ini dalam atas usaha gigih yang telah ditunjukkan.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI–PEGAWAI TLDB
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
 
Peramba/saya dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pegawai-pegawai yang telah dinaikkan pangkat pada 27 Mei 2016 bersamaan dengan 20 Syaban 1437H bertempat di Mes Pegawai Berakas Garison. Peramba/saya berharap agar dengan kenaikan pangkat ini dapat meningkatkan prestasi dan ianya akan dapat menyuntik semangat untuk berbakti lebih cemerlang lagi.
 

Di akhir kata, peramba/saya mengucapkan sekali lagi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan atas pencapaian dan berdoa semoga sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk dalam perlindungan daripada Allah Subhana Wataala jua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

 

UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA ULANG TAHUN YANG KE 51 TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

 

 

 

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 

 

Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Selawat dan salam keatas junjungan besar kita nabi Muhammada SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua pada hari ini Selasa 14 Jun 2015 bersamaan 9 Ramadhan 1437 Hijrah genaplah 51 tahun melangkauwi setengah abad penubuhan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) yang penuh ristaan cabaran dan pencapaian.

Tidak dinafikan TLDB pada hari ini telah jauh melangkah dan berkembang dari pelbagai sudut dan aspek sehingga ianya mampu bersaing dengan angkatan serantau mahupun antarabangsa. Perkembangan ini bukan hanya setakat diukur melalui pemilikan aset serta sistem yang cangih. Apa yang lebih penting ialah man behind the gun iaitu warga TLDB sendiri, tahap profesionalisma para anggota dan organisasi ini sebagai satu unit juga turut membanggakan. Budaya positif dan progresif warga ini membuatkan TLDB sentiasa relevan dan terus menumpahkan bakti.

Hari ini bagi terus meningkatkan kapasiti dan kemampuan organisasi, para anggota kita diasuh diserata pelosok dunia di dalam pelbagai jurusan kepakaran dibeberapa institusi ketenteraan yang berprestij. Disudut lain TLDB terus berkembang melaksanakan misi operasi diperingkat serantau dan antarabangsa khususnya diplomasi pertahanan bagi langkah berbaik-baik dimata antarabangsa, penyertaan mahupun pengendalian latihan berbilang bangsa yang berprestij, bantuan kemanusiaan dan banyak lagi disamping tugas dan peranan menjaga kedaulatan negara. Kesemua ini banyak meningkatkan profil dan kredibiliti Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan TLDB khususnya di arena antarabangsa. Kesemua ini tidak akan terlaksana tanpa kesungguhan dan pengorbanan semua pihak lebih-lebih lagi keluarga yang kita sayangi yang sentiasa berada dibelakang kita. Allah jualah sebaik-baik pembalas kesemua pengorbanan tersebut.

Namun janganlah kita pernah merasa selesa dan leka dengan pencapaian yang ada, tiada gading yang tidak retak, jauh dari medan operasi 'musuh-musuh' negara di dalam bentuk gejala-gejala sosial tidak lepas menghambat warga kita yang mana patut kita tangani bersama. Tambahan lagi petualang negara tidak akan pernah duduk diam dan akan sentiasa mengintai peluang menggangu gugat keamanan negara berkat ini.

Menyentuh pencapaian material yang ada, perlu juga kita imbangi dengan aspek mental dan rohani yang sihat. Janganlah kita leka dan alpa hak terhadap Allah Subhanahu Wataala. Ugama menjadi tunjang dan paksi yang akan mengimbangi gerak dan tindak laku kita. Pada masa yang sama keseimbangan terhadap kerja dan keluarga juga perlu dijaga. Keluarga kita merupakan sumber inspirasi dan suatu yang tiada nilai bandingnya. Peramba saya juga mengingatkan semua agar mengambil langkah bijaksana di dalam mengunakan belanjawan yang ada sentiasa berjimat cermat dan mengelakkan sebarang pembaziran. Pada masa yang sama terus mencari inisiatif serta mempertingkatkan tahap keberkesanan dan produktiviti kerja.

Mengakhiri kata Peramba saya serta keluarga dengan setulus hati mendoakan seluruh warga TLDB, mantan dan keluarga semoga terus maju jaya di dalam apajua bidang, sentiasa di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala jua Aamiin. Teruslah menabur bakti siap bekorban, berguna kepada raja, ugama nusa dan bangsa. Sama-samalah kita memperbaharui ikrar sumpah setia ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Wassalam.

 

 UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 

​​

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan izin dan limpah rahmatnya jua pada 14 Jun 2015 genaplah 50 tahun penubuhan unit Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB). Bermula dengan Generasi Bot Seksyen yang satu ketika dulu pantas dan berani, diikuti generasi Pahlawan cekap dan sedia, Generasi Waspada berbisa dan lasak, hari ini, generasi Darussalam merupakan manifestasi kematangan dan kemajuan TLDB. Kita terus berkembang dan telah jauh melangkah, lima dekad yang penuh dengan detik detik bersejarah dan kenangan yang dapat kita bangga kan dan ambil ikhtibar.

Alhamdulilah, Bersukut baik sambutan Jubli Emas penubuhan TLDB beberapa majlis dan acara telah diungkayahkan bagi menghargai seluruh perwira samudera TLDB berserta keluarga, baik yang masih berkhidmat mahupun mantan yang telah sama-sama melakarkan kegemilangan dan menabur bakti mendaulatkan tanah air kita. Peramba saya mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga TLDB kerana dengan penuh komited telah menjayakan semua majlis serta acara tersebut dengan sempurnanya dan Peramba saya amat berpuas hati dan yakin sambutan yang gemilang ini akan sentiasa mejadi ristaan dan kenangan manis di hari kemudian.

Kejayaan ini sebenarnya bukan hanya setakat mencerminkan sokongan dan kesunguhan semua pihak terhadap amanah yang diberi, lebih dari itu Peramba saya terharu betapa solidarity kekeluargaan yang begitu kuat terjalin semenjak lima dekad penubuhan TLDB jelas kelihatan semasa sambuatan ini diadakan. Ini terbukti melalui sokongan yang tidak penuh kendur oleh mantan serta mentor perwira samudera kita melalui kehadiran serta komitmen mereka terhadap TLDB walaupun hakikatnya mereka tidak lagi menyarung seragam kebangaan putih.

Inilah intipati yang diwariskan kepada kita hari ini oleh perintis serta mentor terdahulu, solidarity dan kesepaduan satu keluarga yang kukuh. Di sini terletak keunikan dan kekuatan TLDB terus menerus diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya, menjadi darah daging dan merupakan kunci kejayaan kita semenjak lima dekad.

Pada hakikatnya, kita semua adalah aset dan kekuatan sebenar TLDB. Turun naik penjaga kedaulatan maritim Brunei ini adalah tergantung kepada kita untuk terus bersatu, berilmu serta maju dan terus mewaris jati diri serta semangat keperwiraan orang brunei kepada generasi perwaris seterusnya. Sejauh mana pun kecangihan system yang kita miliki, ianya tidak akan bermakna tanpa anda semua, man behind the gun, nadi dan terus menggerak TLDB.

Teruslah menabur bakti siap berkorban, berguna kepada raja, ugama nusa dan bangsa. Peramba saya menyeru untuk kita sama-sama memperbaharui ikrar sumpah setia kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengakhiri kata Peramba saya serta keluarga dengan hati penuh tawaduk dan pengharapan mendoakan keselamatan dan kejayaan bumi Darussalam yang berkat ini. Tidak lupa juga kita kepada ahli TLDB yang telah kembali kerahmatullah, semoga Allah SWT mencucuri rahmat keatas mereka. Kepada seluruh warga,mantan dan perwira-perwira, semoga tuan dan puan sentiasa didalam hidayah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu Wataala jua. Syabas dan terima kasih, atas jasa dan bakti mu Wira Samudera Kebanggan bangsa.

Bravo Zulu!​

 

UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA KETIBAAN BULA​N SYAWAL

 

 

 

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
 PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

 

Alhamdulillah dengan penuh rasa bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan izin serta limpah rahmat nya jua kita akan dipertemukan lagi bulan Syawal bulan kemenangan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, setelah hampir sebulan beribadah di Ramadhan penuh rahmat dan keberkatan.

Kita sedar melaksanakan ibadah puasa disamping tugas serta persekitaran yang mencabar lazim dialami oleh anggota yang berkhidmat di Angkatan Laut bukanlah mudah tambah lagi dikejauhan keluarga dan sahabat handai.  Namun Peramba saya amat berbangga disebalik cabaran tersebut warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) tetap menunjukkan komitmen melaksanakan amanah yang ditanai sebaik mungkin.  Ini membuatkan kemenangan kita melawan hawa nafsu di bulan Al Mubarak ini lebih bermakna lagi kepada kita semua, syabas.

Mengambil ikhtibar serta sukut baik di bulan Al-Mubarak ini, Peramba saya berseru agar benteng pertahanan mental, fizikal serta fizikal yang kita telah bina di bulan ini akan terus dipupuk dan dipertingkat.    Sebuah institusi atau organisasi yang berpaksikan keimanan tidak akan wujud di dalamnya sebarang gejala disiplin atau sosial sekaligus pra syarat memperolehi limpah rahmat dan nikmat Allah SWT jua.
    
Di keghairahan kita menyambut bulan lebaran ini nanti, Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua warga di TLDB agar akan sentiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama, tidak lalai serta leka dengan kemeriahan yang ada.  Baik dari segi aspek sekuriti dalam perkhemahan, barek kelamin mahupun ketika memandu dijalan raya, janganlah pula keriangan berganti dengan kedukaan.  Dari aspek perbelanjaan pula janganlah kita berlebih-lebihan di dalam menyambut lebaran ini sehingga membebankan diri sendiri dikemudian hari dengan hutang piutang.  Peramba saya juga mengingatkan kepada semua anggota TLDB untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi tegahan undang-undang negara yang sering terjadi dimusim-musim perayaan.  Peramba saya tidak akan bertoleransi terhadap perkara sebegini, keolahan yang tidak sesuai dengan organisasi ini.

Di akhir kata, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Wallilahilham dengan takbir dan tahmid memuji dan membesarkan Allah SWT, Peramba saya beserta keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga TLDB, mantan-mantan perwira TLDB beserta keluarga tercinta, mendoakan 1 Syawal itu nanti penuh dengan keriangan dan kegembiraan, selamat dibawah inayah dan pemeliharaan Allah yang maha perkasa, Aamiin.​